Energiecrisis dwingt stad tot nemen van drastische maatregelen

stadhuis

De oorlog in Oekraïne laat zich onrechtstreeks ook voelen in Tienen. Door hoge energiekosten en de stijgende loonkosten, neemt de stad de nodige maatregelen om het financieel evenwicht te behalen. Nieuwe aanwervingen en rekrutering van jobstudenten en ambulante medewerkers zijn niet meer vanzelfsprekend.

De maatregelen die het Tiense stadsbestuur nemen, liggen in de lijn van de verwachtingen. Veel steden en gemeenten zitten in hetzelfde schuitje en bouwen dienstverlening af.

“De stad verwacht dit jaar en in 2023 een meerkost voor het energieverbruik van ongeveer € 3,3 miljoen. Daarnaast zijn er in 2022 vijf indexaanpassingen op de lonen doorgevoerd”, aldus financieschepen Bram Delvaux (Blauw-Wit Tienen). “De voorspelling is dat in 2023 er nog drie indexaanpassingen kunnen volgen. Hierdoor zullen de lonen in de periode 2022-2023 stijgen met 15 %, wat een meeruitgave betekent van € 4 miljoen. Bijkomend verhogen ook de rentevoeten op leningen met 2 %. De algemene toelagen uit Vlaanderen volstaan niet om deze tekorten te dichten. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om binnen alle afdelingen maatregelen te treffen om de uitgaven te beperken.”

Deze maatregelen betreffen in eerste instantie de personeelsstrategie. Nieuwe aanwervingen en het beroep doen op gelegenheidsmedewerkers wordt met een scherpe loep bekeken. Er wordt ook meer ingezet op kerntaken. Zo werd kinderopvang overgeheveld naar een privé-organisatie. Het stedelijk museum is nog maar twee dagen per week open. Ook het archief kan je nog maar twee namiddagen raadplegen.

Bram Delvaux: “Lopende projecten worden verder uitgevoerd volgens de planning. Het gaat dan over investeringen in het sportcentrum Houtemveld, het Bergéstadion, de herinrichting van ’t Schip, de wegenis- en rioleringswerken aan de Oude Mene en in Oplinter, herinrichting van de centrale begraafplaats en kleinere projecten voor de aanleg van voet- en fietspaden en vergroening. Een aantal andere, nog niet-opgestarte projecten die op de planning stonden, worden uitgesteld.”

Lees meer over