EXCLUSIEVE PEILING: Vlaams Belang even populair bij migranten als bij niet-migranten

Stemlokaal

Thema Media liet een bevraging* uitvoeren waarin er gepeild werd naar de kiesintenties in Vlaams-Brabant bij de volgende federale en Vlaamse verkiezingen op zondag 9 juni. Van dinsdag tot en met zondag bespreken we de resultaten van deze exclusieve peiling. Vandaag bekijken we welke parameters invloed hebben op het stemgedrag.

21 % van alle kiezers geeft aan om rekening te houden met het resultaat van de stemtest. 17 % kijkt dan weer naar de mening van familie/vrienden. Vooral gen Z en Y, respectievelijk de generatie vanaf 1996 die stemgerechtigd is en die van 1980 tot 1996, zegt met deze parameters rekening te houden.

Stemmen voor een bepaalde kandidaat hangt voor 73 % van de kiezers af van de inhoudelijke standpunten van de kandidaat. Wat dit segment van kiezers betreft is de bekendheid van een bepaalde kandidaat voor 32 % belangrijk, terwijl 21 % van deze kiezers kijkt naar de woonplaats van de kandidaat. 16 % kijkt naar het geslacht van de kandidaat. Vooral vrouwen vinden dit belangrijk. Gen Z besteedt hier dan weer nauwelijks belangstelling aan.

Stemgedrag

Kiezersprofielen

Het kiezersprofiel kan op een aantal manieren verschillen. 

Leeftijd

Van de 18-24 jarigen stemt 24,4 % van de kiezers voor Vlaams Belang bij de federale verkiezingen. 23,2 % geeft aan het nog niet te weten. Bij de Vlaamse verkiezingen scoort Open Vld het hoogst met 17,3 %. Vlaams Belang volgt in het spoor met 15,2 %. Maar liefst 24,7 % van de stemmers geeft aan het nog niet te weten op wie er gestemd zal worden. Binnen deze leeftijdscategorie wordt er minder op N-VA gestemd dan bij alle andere leeftijden, zowel federaal als Vlaams.

Geslacht

Mannen stemmen beduidend meer op Vlaams Belang dan vrouwen. Federaal is het verschil 24,6 % ten opzichte van 13,1 %. ​Vlaams is het verschil zelfs nog een tikje groter. Daar is het 26 % van de mannen ten opzichte van 13,7 % van de vrouwen. Vrouwen geven vaker aan het nog niet te weten. Federaal zegt 22,1 % van de vrouwen het niet te weten, ten overstaan van 11,7 % van de mannen. Vlaams gaat het respectievelijk om 21,2 % en 11,9 %.​

Arrondissement

De stemmers van deze exclusieve peiling komen uit arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde. Tussen hen valt een aantal verschillen te bespeuren. In het arrondissement Leuven zijn er beduidend meer kiezers die nog niet weten op wie ze gaan stemmen. 21,8 % geeft aan het nog niet te weten voor de federale verkiezingen. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is dat slechts 13,2 %. Voor de Vlaamse verkiezingen zijn de respectievelijke aantallen 21,1 % en 13 %. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is het aantal stemmers voor het Vlaams Belang dan weer hoger. Federaal zegt 21,7 % van de stemmers op Vlaams Belang te stemmen, terwijl dat in Leuven 1,4 % bedraagt. Vlaams gaat het om respectievelijk 22 % en 17,4 %.

Afkomst

​Indien de ouders van de stemmer geboren zijn in het buitenland, of de stemmer zelf, wordt er duidelijk minder op N-VA gestemd. 8,8% kiest federaal voor N-VA in het geval dat er zo'n link met het buitenland is. Bij stemmers die in België geboren zijn, gaat het om 19,5 %. Vlaams is dezelfde trend te bespeuren met 11 % en 19,6 %. Opmerkelijk: de afkomst heeft geen invloed op het al dan niet kiezen voor Vlaams Belang. Als de kiezer of diens ouders in het buitenland geboren zijn, wordt er meer voor Open Vld gekozen. Federaal gaat het om 18,4 % voor geboren in het buitenland versus 7 % voor niet geboren in het buitenland. Vlaams is dat dan weer 15 % ten overstaan van 7,3 %.

Eerder deze week werden de kiesintenties bij de federale verkiezingen in Vlaams-Brabant besproken, net zoals de intenties bij de Vlaamse verkiezingen en de kopstukken van alle partijen. Ook de belangrijkste thema's per kiezerspubliek en hoe de kiezers naar het cordon sanitaire kijken werd overlopen. De reeks loopt nog tot en met vandaag.

*In opdracht van Thema Media werd van 21 maart tot 8 april 2024 een bevraging uitgevoerd bij stemgerechtigde inwoners van Vlaams-Brabant van 18 jaar en ouder naar hun kiesintentie bij de volgende federale en Vlaamse verkiezingen. In totaal werkten 1.094 respondenten mee aan het onderzoek : 761 via een online panel en 333 via straatinterviews. De resultaten van het onderzoek werden gewogen op leeftijd, geslacht, arrondissement en stemgedrag in 2019. De maximale foutenmarge bedraagt 3,0%. Het onafhankelijk onderzoeksbureau MAS Research stond in voor zowel de enquêtering als de analyse van de resultaten.

Lees meer over