Sint-Alexius in Tienen zocht en vond sponsors voor de aankoop van een minibusje

Het officiële inhuldigingsmoment op vrijdag met alle lokale handelaars

Sint-Alexius, het centrum voor dagverzorging onder de Alexianen Zorggroep Tienen, was samen met de firma SpecialAd, op zoek naar vervoer voor hun cliënten. 

“Het brengen en halen van en naar het dagcentrum vormde vaak een drempel voor de mantelzorgers. Wij bieden namelijk in een huiselijke sfeer dagopvang aan voor ouderen die nood hebben aan ondersteuning en/of verzorging. Door dit aan te bieden kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen. Het is zowel een meerwaarde voor de ouderen die verzorging, reactivering of sociale contacten nodig hebben, als voor de mantelzorgers", vertelt Ruth Neirinck, dagelijks verantwoordelijke van het centrum voor dagverzorging Sint-Alexius.

De firma SpecialAd ging op zoek naar lokale handelaars in Tienen en omgeving om de aankoop van het minibusje mogelijk te maken. Een deel van het ingezamelde sponsorgeld werd ook geschonken aan het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds. Vorige week werden de lokale handelaars, medewerkers, cliënten en familieleden uitgenodigd voor een officieel inhuldigingsmoment. 

Lees meer over