De crypte van Sint-Gorgonius na 10 jaar weer open

De afdaling in de crypte bij een vorige opening

Bij gelegenheid van de Regentiedag van de V Geslachten wordt de crypte van de Sint-Gorgoniuskerk weer geopend. In 2012 werd die voor het laatst geopend op een Open Kerkendag en het was in oktober 2007 dat de afstammelingen van de V Notabele Geslachten van Hoegaarden nog samen afdaalden in de crypte. Dit gebeurt nu weer op de Regentiedag, maar op zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 13.30 uur tot 16 uur is de crypte toegankelijk voor iedereen.

De crypte wordt geopend voor de V Geslachten, namelijk de families Sweerts, Van Nerum, Hoebancx en Struys, omdat daar de meeste van hun familieleden begraven werden.

Wijlen Hubert Van Nerum maakte een studie over de crypte van de Sint-Gorgoniuskerk. “In de oude kerk van Hoegaarden, gebouwd op de plaats waar ooit het castrum van gravin Alpaidis stond,  bevond zich een krocht of crypte, waarin kanunniken van het Sint-Gorgoniuskapittel en enkele vooraanstaande ingezetenen van het dorp werden begraven.”

Lees verder onder de foto

De crypte in Hoegaarden
In de crypte van de Sint-Gorgoniuskerk

Krocht

“ Het krocht lag onder het koor van de Sint-Gorgoniuskerk. In het najaar van 1753 werd aan de afbraak van de oude, bouwvallige kerk begonnen, om op dezelfde plaats een nieuwe te bouwen. Toen werd ook om gezondheidsredenen het oude krocht dicht geworpen en door een nieuwe crypte vervangen. Op de plaats van de bouwvallige kerk, herrees de huidige rococokerk. “

“In de nieuwe kerk leidt een trap naar de begraafplaats van notabelen en geestelijken. De crypte strekt zich uit over de breedte van de kerk van het OLV Altaar tot het altaar van het H. Sacrament. In de achtergrond van de crypte bevinden zich 20 dubbele graven, twee rijen boven elkaar. Er werd bij onderzoek grafschennis geconstateerd, en bij werken voor de installatie van een verwarmingsketel in 1964 sneuvelden nog twee graven. Hoe dat gebeurde was ontstellend, want de resten van Carolus Van Nerum en Hubertus Sweerts werden gewoon met het puin meegevoerd. Een gedeelte van de beenderen werd gelukkig gerecupereerd”, aldus Hubert Van Nerum.

Lees meer over