Kruispunt Sint-Helenavest in Tienen wordt verbeterd, nog andere plannen in het vooruitzicht voor de Vesten

Het kruispunt staat bekend om zijn beruchte ongelukken.

Na een bijna-ongeval van vorig weekend in Tienen, waar een jongetje het kruispunt aan de Delhaize in Tienen wilde oversteken en bijna werd aangereden, komt er toch een teken van verbetering. 
 

“Wij kregen inderdaad een aanvraag van de stad Tienen om het kruispunt van de Sint-Helenavest veiliger te maken”, begint Anton De Coster van AWV. “Omdat dit samenloopt met de aanvraag om een deel van de Vinckenboschvest, de Invalsweg en de Moespikvest veiliger te maken en ook een deel van de Borggracht terug open te leggen, hebben we dit gebundeld. Omdat het hele plaatje toch veel ambitieuzer is dan we dachten, is de kans reëel dat we eerst het oversteekpunt aan de Sint-Helenavest aanpakken, wat toch binnen een jaar zou gebeuren.”

Burgemeester Katrien Partyka (Team Tienen) vult aan: “Het is inderdaad een werk van lange adem. In 2022 werd de aanvraag gedaan om dit stuk van de vesten te herbekijken. In 2023 werd het budget bevestigd en werd het onderzoek, ter waarde van 45.000 euro, toegewezen aan een studiebureau. We werken deze plannen uit met AWV, VMM en Stad Tienen. We willen niet alleen focussen op de veiligheid, maar ook op de aaneenschakeling van de Potterijstraat met de Beggaardenstraat. Ook het stuk van de Sint-Helenavest werd nog niet heraangelegd, en ook dat is een focuspunt."

"Deze legislatuur maken we werk van kwaliteitsvolle en veilige openbare ruimte. Wonen in Tienen moet aantrekkelijk en aangenaam zijn door aanleg van mooie straten en pleinen. Meer groen en water dragen bij aan leukere woonwijken. De ambitie is om de Borggracht op de Vesten terug zichtbaar te maken. Voor veel Tienenaars is deze zijarm van de Gete die inslaat aan de Sint-Helenasluis, een levendige herinnering aan een mooie wandeling op de vesten. Het stuk Vinckenbosch- en Moespikvest aan de Potterij is het laatste stuk van de Vesten dat nog niet mooi en veilig heraangelegd is. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij maakten we een visie op de Gete in de stad. Ook het terug openmaken van de Borggracht zou een grote meerwaarde bieden en kwaliteit brengen in dit stuk van de stad", stelt Partyka.

"In samenwerking met de VMM en AWV startten we in 2023 een studie om concreet werk te maken van dit plan. Bij de heraanleg van de Vinkenbosch-en Moespikvest willen we onderzoeken of we de groen-blauwe ader kunnen openleggen op het tracé van de Borggracht. Tegelijk zorgen we voor een betere en veiligere verkeersafwikkeling, de ontsluiting voor vrachtverkeer Tiense Suiker langs de Bietenweg en kunnen we ons historisch Begijnhof en Potterijwijk beter tot hun recht laten komen. De algemene betrachting is een mooiere weg, meer veiligheid en leefbaarheid", besluit Partyka.

Lees meer over