Geetbets pakt trage wegen aan

Trage weg

Het gemeentebestuur in Geetbets wil de veel gebruikte trage verbinding tussen Bergeneinde en het centrum van Rummen vernieuwen. “De grote meerwaarde van trage wegen in de gemeente zit in de aansluiting op het uitgebreide wandelnetwerk van het natuurgebied Aronsthoek en het fietsnetwerk van het Hageland en Haspengouw”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

“Niet alleen de bewoners zelf willen hiervan optimaal gebruik maken, maar ook landbouw, middenstand en natuursector zien hierin een meerwaarde. Vanuit dit recreatief oogpunt is het dan belangrijk dat de wegen goed toegankelijk zijn en eveneens de omgeving  goed onderhouden wordt.  Ook de natuurwaarde en ons erfgoed kan gelijktijdig versterkt worden door de bloemrijke bermen, soortenrijke houtkanten en het opgewaardeerd lokaal erfgoed”, gaat Roggen verder.  

Eén van die trage wegen is de fietsverbinding tussen de Grote steenweg in Rummen en de Persoonstraat en vervolgens de verbinding met de Ketelstraat via het Kerkpad.

“Men spreekt hier in de volksmond van de oude tramroete en de Knappaertvoetweg, de Pastorijveldvoetweg en de Kerkvoetweg. Deze voet- en fietsweg was de laatste jaren niet meer in al te beste staat. Het gemeentebestuur wil deze verbinding, met prachtige vergezichten op het centrum van Rummen en de natuur er rond, een nieuw leven inblazen.”

Naar eigen zeggen kreeg het gemeentebestuur vanuit de buurt al geruime tijd de vraag om de trage wegen goed te onderhouden en waar mogelijk beter toegankelijk te maken.

“Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of naar de winkel in het centrum van Rummen en wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de wandelclub heel wat fijner.”

Het gemeentebestuur diende een subsidieproject in voor de heraanleg van het traject. Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Geetbets heeft, met 6.136 inwoner,s recht op een subsidie tot 138.841,48 (trekkingsrechten op basis van het aantal inwoners per gemeente) euro.

Om de heraanleg van de fietsverbinding tussen de Grote Steenweg, de Persoonstraat en de Ketelstraat te realiseren, werd voorafgaandelijk een landmeter-expert aangesteld om de rooilijnplannen op te maken en die werden intussen op de gemeenteraad voorlopig vastgesteld.

Lees meer over