Uitrol Diftar-programma begin volgend jaar in Tielt-Winge

ecowerf
In de loop van 2022 start Tielt-Winge de uitrol van het Diftar progamma in samenwerking met EcoWerf. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, wat betekent dat je niet langer een huisvuilzak of gft-sticker betaalt, maar per kilogram aangeboden afval, ingezameld in je container. “Zo zal op een eerlijke manier de afvalbewuste burger beloont worden”, meent burgemeester Rudy Beeken (Open VLD) en voorzitter van EcoWerf.

“Ik ben bijzonder enthousiast. Dit is een veel eerlijker systeem dan voorheen. Waar je vroeger per zak moest betalen, en soms maar halve zakken buiten zette, betaal je nu per kilogram”, aldus Beeken. “Maar daarenboven krijg je eindelijk ook meer zicht op je eigen afvalverbruik, en dat is wel belangrijk.”

Vanaf oktober of november zal de hele regeling officieel worden opgenomen in het politiereglement en vanaf december wordt elke inwoner hiervan verwittigd. Zij krijgen een uitnodiging om hun container te ontvangen en kunnen eventueel bijkomende informatie verkrijgen.

Mogelijk is deze manier van aanbieden voor de inwoners iets duurder, maar Tielt-Winge komt hierin zijn burgers tegemoet door de aanvullende belasting op de personenbelasting te verminderen van 8.5% naar 7.9%. Dit is voor iedereen, niet alleen degenen die goed sorteren. Maar natuurlijk willen we het sorteergedrag aanmoedigen op alle vlakken. Er komen ook uitzonderlijke tarieven, bijvoorbeeld voor mensen die meer afval hebben door ziekte. Personen met financiële moeilijkheden kunnen terecht bij het OCMW. Bewoners van appartementsblokken kunnen opteren voor een groot of klein model en voor mede-eigenaars zou bijvoorbeeld een rolcontainer voor oud papier voordeliger kunnen uitvallen.

“Het is nu de 8ste keer dat Diftar in een gemeente wordt uitgerold en we krijgen alleen maar positieve reacties. We zien dat het sorteergedrag effectief verbetert”, aldus Beeken. Samen met Tielt-Winge stapt ook Begijnendijk in de loop van het volgend jaar in dit systeem.

Lees meer over