Landen dooft verlichting ’s nachts en liefst ook overdag

Alle lichten uit op weekdagen (foto stad Landen)

In navolging van zes gemeenten uit het Hageland gaat ook de stad Landen de verlichting doven ’s nachts, dit om te besparen. Zo betaalde Landen bijvoorbeeld in 2021 ongeveer 130.000 euro voor de straatverlichting, terwijl de kosten voor 2022 op 465.000 euro worden geraamd.

Landen neemt maatregelen om de toenemende energiekosten aan te passen, niet alleen binnen de eigen gebouwen, maar ook op het openbaar domein.

“In samenspraak met onze buurgemeenten zullen we een energiebesparing realiseren via het doven van de openbare verlichting tijdens de nacht, vanaf 23 uur tot 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Deze regeling gaat in vanaf 1 december”, aldus een mededeling van de stad. Op de gewestwegen zal de verlichting wel blijven branden, dat is een beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Licht brandt overdag

Fluvius ondervindt momenteel problemen bij de voorbereiding van de uitrol van de ‘energieloze nachten’. Door de nieuwe programmeringen zijn er blijkbaar straten waar de openbare verlichting nu overdag brandt en ’s nachts dooft, wat uiteraard niet de bedoeling is. Fluvius probeert deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Lees ook: https://www.hagelandactueel.be/nieuws/regio-hageland/licht-gaat-uit-in-zes-hagelandse-gemeenten

Lees meer over