Eerste steen gelegd voor renovatiewerken van het OC Lindenhof in Landen

Landen OC Lindenhof

Op maandag 15 april zijn de renovatiewerken van het OC Lindenhof in Landen officieel gestart met een 2024 startten de renovatiewerken van het OC Lindenhof officieel met een symbolische 'eerste steenlegging' in aanwezigheid van burgemeester Gino Debroux, verschillende schepenen en algemeen directeur Kitty Bottu, voorzitter LEADER Hageland Monique Swinnen, coördinator LEADER Hageland Pierre-Bernard Van Acker en de aannemer die de werken zal uitvoeren.

Het Ontmoetingscentrum Lindenhof in deelgemeente Overwinden ondergaat de komende maanden grondige renovatiewerken. De stad Landen wil het iconische gebouw inrichten als een bruisend ontmoetingscentrum.

“Hoewel het bestaande gebouw een perfect gelegen ontmoetingsplaats vormt, voldoet het niet meer aan de hedendaagse normen. De bestaande sanitaire ruimte is verouderd, de toegankelijkheid laat te wensen over en het potentieel van het groene, achterliggend gebied en binnenplein worden niet benut”, luidt het.

Het gebouw krijgt daarom de nodige moderniseringswerken en de sanitaire voorzieningen worden grondig aangepakt. Het ontmoetingslokaal wordt vergroot met voldoende berging en de plannen omvatten ook een verbeterde toegankelijkheid. Een herinrichting van het aangrenzend groen gebied moet zorgen voor een bijkomende publieke ruimte voor ontspanning en recreatie. 

Het initiatief werd als project door de stad Landen ingediend bij twee plattelandsprogramma’s. Het kreeg voor de renovatie van het gebouw 75.000 euro LEADER-subsidies toegekend, middelen van de Europese Unie, Vlaanderen en Vlaams-Brabant, verkregen via het LEADER-programma voor het Hageland.

Daarnaast werden voor 39.197 euro herstelfondssubsidies goedgekeurd voor de herinrichting van de buitenruimte. Dit zijn middelen van het Europese Herstelfonds, verkregen via het Plattelandsloket Vlaams-Brabant.

"Dit renovatieproject is een mooie illustratie van hoe Europese, Vlaamse en provinciale middelen kunnen bijdragen aan de versterking van het platteland. Het biedt niet alleen een nieuw leven aan een iconisch gebouw, maar creëert ook een kwalitatieve ontmoetingsruimte voor de lokale gemeenschap en haar verenigingen", zegt voorzitter Leader Hageland Monique Swinnen. 

 

 

Lees meer over