Woningen komen in de plaats van het huidige huis, het zwembad en de voormalige tuin van de Cruysblockhoeve

9 januari 2023 | 17u27 | Gepost door christian.henn…
De woning die wordt afgebroken aan de Pastorijstraat

In Hoegaarden loopt een openbaar onderzoek in verband met de bouw van vier wooneenheden aan de Tommestraat en het slopen van een woning en bouwen van twee eengezinswoningen aan de Pastorijstraat. Het gaat in wezen om hetzelfde maar nu opgesplitste terrein, de hoek van de Pastorijstraat en de Tommestraat, vroeger nog een deel van de Cruysblockhoeve.

De Cruysblockhoeve werd gebouwd rond 1650. De naam ‘Kruisblok’ komt van het feit dat de hoeve gelegen is aan het kruispunt van de weg Tienen – Geldenaken en de Doelstraat. Ook de pastorie van Hoegaarden behoorde vroeger tot het Kruisblok. Een gedeelte is nog bewaard als de hoeve van Rik Cipers, de Cruysblockhoeve.  Het stuk met de aanvraag voor nieuwe woningen behoorde toe aan wijlen Charlotte Cipers. Het ging om een grote tuin met zwembad en uiteraard een woning.

Lees verder onder de foto

Aanvraag Tommestraat Hoegaarden
Achter deze muren ligt de grote tuin

Twee aanvragen

Er is nu een aanvraag ingediend door Gilicon NV voor het slopen van de woning aan de Pastorijstraat. Het gaat over het slopen van de woning met bijgebouwen en het bouwen van twee eengezinswoningen, waarvan één gesloten en één half open.

Er is ook nog een tweede aanvraag ingediend door de Bosbeek NV, met betrekking tot hetzelfde domein, maar dan aan de Tommestraat. Daar gaat het over het bouwen van een meergezinswoning met 4 woonentiteiten. Het openbaar onderzoek hierover loopt nog tot 27 januari.

“Op zich geen probleem, want alles ligt in woongebied in een voormalige tuin. Het College krijgt hierover pas meer informatie na het afsluiten van het openbaar onderzoek”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers. Wij vroegen aan Godelieve Hardiquest, vroeger nog schepen in Hoegaarden en overbuur van het project om een reactie: “Hier wonen weinig mensen aan de overzijde van de muren van dat domein en ik heb nog geen reacties gehoord. Wij zijn trouwens de dichtste buren en het geeft geen probleem. Op dit ogenblik ligt die tuin, met het oude zwembad er als een puinhoop bij”.

Lees meer over