Dat wordt puzzelen

cartoon mobiliteit

Het einde van de werken aan de Grote Markt nadert met rasse schreden. Een spetterend feest wenkt. Blijft de vraag: hoe krijg je de Tienenaar naar het centrum van zijn stad? Een ernstige vraag, een onderzoek waard.

Voor de opmaak van dat bereikbaarheidsplan wordt de Tienenaar grondig aan de tand gevoeld. Het is dan ook een verdomd moeilijke kwestie met een stratenstructuur die nog uit de middeleeuwen stamt en helemaal niet berekend op snelle, moderne vervoersmiddelen. Een uitgebreide vragenlijst die nogal wat denkwerk van de participant vereist en toch gauw een halfuurtje van zijn al benepen tijd wegsnoept, moet de uitvoerders van het plan wegwijs maken over de besognes die hem ’s nachts wakker houden wanneer hij eraan denkt om zich nog eens centrumwaarts te begeven. Toegegeven, een periode van pakweg dertig minuten of iets meer vragen om je van je ergste nachtmerries te verlossen, het is een goede investering.

Men mag de onderzoekers prijzen voor de ernst waarmee zij zich van hun taak kwijten. Vooraleer de echte bevraging van start gaat, weten ze graag met zie ze te maken krijgen. Ze beginnen met enkele makkelijke profielvragen om aan te duiden wie je bent, wat je doet en wat je link met Tienen is. Die link moet je dus wel degelijk hebben. Nogal wiedes dat moeiallen van buitenaf best geweerd worden. Je kan ook aanduiden over welke thema’s je geen informatie wil geven.

Jouw mening telt

De vragen die je voorgeschoteld krijgt, gaan over jouw verplaatsingen, te voet, met de fiets, met een gemotoriseerd voertuig of met het openbaar vervoer. Ook over de frequentie waarmee je die voertuigen, inclusief je eigen benen, gebruikt. Daarbij kan je aanduiden wat je als goed ervaart, wat kan worden verbeterd en wat helemaal niet deugd. Op een interactieve kaart kan je dan eventuele knelpunten aanduiden en voorstellen doen voor verbetering. Hoe meer personen aan de bevraging deelnemen, hoe duidelijker het wordt waar problemen zich situeren. Het moge bij deze een uitnodiging zijn achter uw computer te kruipen en ruim de tijd te nemen om te melden wat je dwars zit. Wie zich afzijdig houdt, moet achteraf niet komen klagen. Ook kan je onderaan de kaart meer kwijt over de drie belangrijke pijlers van het bereikbaarheidsplan: veiligheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid, toegespitst op voetgangers.

Om het met een vertrouwde verkiezingsslogan samen te vatten: jouw mening telt. Wil je meebouwen aan het bereikbaarheidsplan en uw mening geven, dan kan je op bereikbaar.tienen.be de online vragenlijst terugvinden. De enquête loopt van tot 10 november. Meer informatie over het traject van het bereikbaarheidsplan is terug te vinden op www.tienen.be/bereikbaarheidsplan.

Lees meer over