Eén voor allen, allen voor één

Cartoon

De oproep van defensieminister Ludivine Dedonder naar de bevolking om zich te melden als reservist bij de Belgische strijdkrachten valt in Tienen niet in dovemansoren. Laat die smeekbede nu net enkele maanden voor de nationale en lokale verkiezingen vallen. Toch een opportuniteit bij uitstek voor de toekomstige verkozenen des volks om hun patriottische gevoelens te tonen.

“Een van onze mede-inwoners, een professor internationale politiek, treedt de minister bij in haar verzuchting”, vernemen we bij verschillende kandidaat-gemeenteraadsleden. “Deze persoon is zelf officier bij de reserve en weet waarover hij spreekt. Wie het nieuws volgt, ziet overal in de wereld brandhaarden ontstaan. Daar springen wij in de westerse landen een beetje te nonchalant mee om. Hij heeft dus gelijk als hij beweert dat het hoog tijd is het geweer van schouder te veranderen en dat mag je letterlijk nemen.”

“Naar wij vernemen, zou de professor zelf de ambitie koesteren zich in de slangenkuil van de Tiense politiek te wagen”, aldus onze aspirant-raadsleden. “Dat weerhoudt ons er niet van om zijn voorbeeld te volgen, integendeel. Als er gevaar dreigt voor het land, moeten wij er eendrachtig - schouder aan schouder - staan om het te verdedigen. In nood kent men zijn vrienden!” De vastberadenheid waarmee zij de gemeenschap willen dienen, straalt eraf en ontroert.

Uit goede bron vernemen wij verder dat het stadsbestuur niet aan de kant blijft staan en bereid is het masterplan voor het toekomstige Vianderdomein enigszins te hertekenen. Zo is er de intentie om het avontuurlijke speelterrein gevoelig uit te breiden en er een heus hindernissenparcours van te maken. Het al decennialang in onbruik geraakte oude betonnen zwembad kan daar perfect in geïntegreerd worden.

“Wij willen absoluut vermijden dat onze stadsgenoten onbeslagen op het ijs komen en daarom bieden wij hen de mogelijkheid zich terdege voor te bereiden op fysieke proeven die aan kandidaat-reservisten worden opgelegd”, klinkt het op het stadhuis. “Wij hebben de intentie de professor te vragen een opleidingsprogramma uit te stippelen als voorbereiding op het verwerven van de nodige fysieke vaardigheden en zelf de trainingen te begeleiden.”

De interesse om de handschoen op te nemen, is groot, ook bij enkelen die al verschillende jaren meedraaien in de politieke arena. “Het valt te overwegen om ons te engageren. We bekijken het als een soort teambuilding en dat kan de samenwerking binnen het bestuur alleen maar ten goede komen. Wij vernamen dat de reserve ook nood heeft aan logistiek. Door onze jarenlange ervaring kunnen we zonder twijfel een handje toesteken in de kantines van het leger.”

Rik Poulman