Proefopstelling Gasthuisstraat voorbij: afwachten of het definitief wordt

13 december 2022 | 10u50 | Gepost door christian.henn…
Tijdens het proefproject met rijverbod naar beneden

Van 28 november tot 11 december werd enkelrichting ingevoerd in de Gasthuisstraat in Hoegaarden van aan het kruispunt met Kauterhof-Stoopkensstraat, richting Gemeenteplein. Nu is de verkeerssituatie met verkeer in beide richtingen hersteld. Vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden moet men de resultaten van de tellingen afwachten. Het is evenwel mogelijk dat er vanaf de werken volgend jaar de rijrichting naar boven wel definitief wordt.

Het is maar goed dat het eenrichtingsverkeer nu weer afgeschaft is in de Gasthuisstraat,  want wegens werkzaamheden van Fluvius is het gedeelte tussen de hoek Kauterhof-Stoopkensstraat en de Dumonstraat afgesloten tussen 13 en 16 december.  

“Tijdens de proefopstelling in de Gasthuisstraat zijn er tellingen gebeurd in de Henri Dotremontstraat, de Pastorijstraat en de Tommestraat, om te zien of die straten niet te veel belast werden door de invoering van enkelrichting in de Gasthuisstraat. Op dit ogenblik, nu in de Gasthuisstraat het verkeer in beide richtingen weer toegelaten is, worden er opnieuw tellingen uitgevoerd in hogervernoemde straten. Zo kunnen we zien wat het effect is van de ingreep. Stel dat sommige straten hierdoor tot 80% meer belast worden, dan is er een probleem”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V)

Resultaten tegen infovergadering

“De resultaten van de tellingen zullen nog wel even op zich laten wachten. Tegen de infovergadering van dinsdag 24 januari in het gemeentehuis zullen de resultaten er zeker zijn. Dan zullen we luisteren naar wat de mensen ervan denken”, aldus de burgemeester.

Het hele proefproject kwam er in functie van de rioleringswerken die zullen uitgevoerd worden volgend jaar in Nerm vanaf de helling naar de parallelstraat met de H. Dotremontstraat en Nermstraat, tot aan het kruispunt met de Loriersstraat. Daarna wordt de Loriersstraat aangepakt en tenslotte de Gasthuisstraat. In de Gasthuisstraat zullen de werken pas starten in augustus 2023.  Als er eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Gasthuisstraat zal het pas vanaf dan gebeuren. En of het definitief wordt hangt af van de huidige tellingen. Er zal alleszins iets moeten aangepast worden zeker qua parkeerplaatsen, want de voetpaden worden verbreed.

Lees ook: https://www.hagelandactueel.be/tienen-actueel/nieuws/hoegaarden/eenrichtingsverkeer-naar-boven-toe-in-de-gasthuisstraat?nid=13250

Lees meer over