Gemeente verkoopt oud bibliotheekgebouw aan huisvestingsmaatschappij die er sociale woningen gaat bouwen

Glabbeek

De verkoop van het oud bibliotheekgebouw en de aanliggende parking langs de Stationsstraat in de Glabbeekse deelgemeente Kapellen is nu officieel goedgekeurd. De gemeente verkoopt het pand aan de sociale huisvestingsmaatschappij Kanvaz, waar ze zelf ook aandeelhouder van is, voor 866.400 euro. Eerder was er al een akkoord maar de verkoopprijs werd maandag door beide partijen goedgekeurd. 

Eerder werd al de omgevingsvergunning voor de bouw van veertien sociale wooneenheden op de oude bibliotheeksite goedgekeurd. 

“De gemeente koos er bewust voor om de sociale woningen op haar grondgebied te spreiden over de deelgemeenten Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen. De bouw van de nieuwe sociale woonwijk het Melkroosveld achter het gemeentehuis in Glabbeek gaat van start in oktober. De bouw van de sociale woningen op de bibliotheeksite kan van start gaan begin 2025. En voor de sociale woonwijk het Baekveld werd recent een nieuwe omgevingsvergunning afgeleverd na eerdere klachten van enkele buurtbewoners. De opbrengsten uit de verkoop van de oude bibliotheeksite, worden volledig opnieuw geherinvesteerd in de vernieuwing van de andere functionele gemeentelijke gebouwen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Van de Vlaamse overheid kreeg elke gemeente een bindend sociaal objectief, het zogenaamd BSO, opgelegd. Voor Glabbeek betekent dat concreet dat de gemeente 51 sociale huurwoningen moet realiseren voor 2025. 

 “Gemeentebesturen die dit BSO niet behalen of hiervoor te weinig inspanningen doen, krijgen een boete. We deden al heel wat voorbereidend werk om de komende jaren, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Kanvaz, drie sociale woonwijken in onze gemeente te realiseren. We geven voor deze sociale woningen absolute voorrang aan 50 eigen inwoners die momenteel op de wachtlijst staan”, zegt schepen van Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

 

 

Lees meer over