Over gemeentefusies: Meldert maakte al twee fusies mee (deel 1)

Kerk en pastorie Meldert

Achter de schermen wordt er op dit ogenblik, meestal door politieke partijen, heel wat gespeculeerd rond de mogelijke komende gemeentefusies.  Zeker is dat de plaatselijke bevolking er nooit om vraagt en dat fusies dikwijls door de strot van de mensen geramd worden. Wij gaan hier even in op de fusieperikelen van de gemeente Hoegaarden, met de deelgemeenten Meldert, Outgaarden en Hoegaarden zelf, in het verleden. In het eerste deel gaan we dieper in op de deelgemeente Meldert.

Meldert is één van die gemeenten die in een allereerste fusie gedrongen werd in 1964. Al in juli 1963 waren er plannen  om de gemeenten Meldert, Neervelp, Opvelp en Willebringen te hergroeperen. De gemeenteraad van Meldert besliste eenparig om zich te verzetten tegen deze hergroepering en argumenteerde dit ook uitvoerig. De Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt drukte toen op de noodzaak van de hergroepering omdat de kleine gemeenten niet leefbaar waren, en de voorgestelde samenvoeging geografisch verantwoord was.

Voldoende infrastructuur

“Wij hebben de rekeningen van de tien laatste jaren nagekeken en we constateren dat we slechts twee jaren gehad hebben met een klein tekort. De overige jaren hadden we een overschot gaande van 95.500 frank, tot 892.000 frank. We bezitten een gemeentehuis waar mensen kunnen ontvangen worden, een schoollokaal dat geen paleis is, maar waar in de beste omstandigheden kan les gegeven worden, een elektriciteitsbedeling die normaal werkt. De waterbedeling zou reeds moeten aangelegd zijn, maar door het failliet van de aannemers kon dit nog niet doorgaan. Ons wegennet mag gezien worden. Weldra zullen we ook in de ge-meente wegen voor groot vervoer hebben die in perfecte staat zijn”, aldus de argumentatie van de gemeenteraad in 1963.

“De nieuwe entiteit zal een oppervlakte beslaan van 2355 ha. Er zal een centraal bestuur moeten komen, wat het contact met de bevolking er niet gemakkelijker op zal maken. De overgrote meerderheid van onze bevolking beschikt tijdens de diensturen niet over gemoto-riseerd vervoer. In de nieuwe entiteit is er geen openbaar vervoer. In onze gemeente zijn de gebouwen erg verspreid en dat is ook in de andere gemeenten zo. Een groot deel van de be-volking zal op grote afstand komen te liggen van het nieuwe centrum, waar het ook opgericht wordt”.

Autoritaire maatregel

Bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1964 werd de samenvoeging van de gemeenten Meldert-Neervelp-Opvelp-Willebringen, bekend gemaakt. De gemeenteraad van Meldert nam op 6 april kennis van het Koninklijk Besluit, en tekende met eenparigheid van stemmen protest aan tegen het besluit. Argumenten waren de volgende: dat de gemeenteraad zich al eerder verzette tegen de samenvoeging, dat het Koninklijk Besluit geen enkel van de argumenten van Meldert weerlegde, dat de provincie de zienswijze van de gemeente zou bijtreden, dat de raadpleging van de bevolking door de Hogere Overheid tot een minimum beperkt werd, en dat er nog vele andere kleine gemeenten waren, waar geen sprake was van samenvoeging. De gemeente herhaalde ook de argumenten dat inspanningen werden gedaan voor het wegennet, en vroeg eerst een diepgaande studie, vooraleer tot samenvoeging over te gaan. De gemeenteraad noemde het Koninklijk Besluit een autoritaire maatregel. Maar het mocht niet baten.

Lees verder onder de foto

Kaart Honsem

Kaart Honsem
De gemeenten van het voormalige Honsem

Honsem

Vanaf 1 januari 1965 werd Meldert opgenomen in de groepering Meldert – Opvelp - Neervelp – Willebringen, in de nieuwe entiteit Honsem, genoemd naar een gehucht van Willebringen. Honsem is eigenlijk één van de eerste fusies in het land geworden. In 1965 werd de voormalige burgemeester van Meldert Antoon René Hendrickx burgemeester van Honsem. In 1974 werd hij opgevolgd door Georges Olemans, de tweede en laatste burgemeester van Honsem. In 1977 bij de grote fusie kwam Meldert bij Hoegaarden. De vier dorpen van de eerste groepering zijn sinds 1977  bij drie afzonderlijke gemeenten gefuseerd: Meldert bij Hoegaarden, Opvelp bij Bierbeek, en  Neervelp – Willebringen bij Boutersem.

De fusie in de gemeente Honsem leek de inwoners van Meldert al in 1972 helemaal niet te bevredigen. Omdat de gemeente vroeger maar 900 inwoners telde en in financiële moeilijkheden zat, werden heel wat straatverbeteringen op de lange baan geschoven. Maar sinds de fusie had het gemeentebestuur van Honsem er ook niet veel voor gedaan.

De fusie van Meldert met Hoegaarden zal ter sprake komen bij deel 3: Hoegaarden

Lees meer over