10 nieuwe ooievaarspalen in 6 gemeenten op 7 locaties in Demer- en Laakvallei

Ooievaars
Regionaal Landschap Noord-Hageland en de provincie Vlaams-Brabant investeren net geen 30.000 euro in het plaatsen van tien nieuwe ooievaarspalen in de regio. Eerder werd in Diest al duidelijk dat de dieren het Hageland een goede broeihaard vinden want daar werden al 2 keer jongen geboren in het Webbekoms Broek.

In de Demer-en Laakvallei komen steeds meer ooievaars voor. Ze overvliegen het gebied, zoeken er hun voedsel of rusten er uit. Om de vogels een kans te geven een nest te maken, en tot broeden te komen, inventariseerde Regionaal Landschap Noord-Hageland het gebied en plaatsten ze de nesten gespreid op locaties die geschikt zijn als leefgebied voor ooievaars. Een ooievaarsnest is een nest met een diameter van 1,2 meter, dat bevestigd wordt op een paal van zo’n 8 meter hoog.


“Het plaatsen van deze ooievaarsnesten is het eerste gerealiseerde project van 2023 om de biodiversiteit in onze regio extra kansen te geven. Een (t)huis voor de ooievaar is een duurzaam biodiversiteitsproject”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens.  “Naast de ooievaarspalen vindt men in de verschillende gemeenten poëtische blikvangers met gedichten over ooievaars. Zo geven we op een ludieke manier informatie over de ooievaars.”

Lees verder onder de foto.

Ooievaar
Een ooievaarsnest is een nest met een diameter van 1,2 meter, dat bevestigd wordt op een paal van zo’n 8 meter hoog.

10 palen in 6 gemeenten op 7 locaties

De 10 ooievaarspalen worden in 6 gemeenten geplaatst op 7 verschillende locaties. Ze zijn zichtbaar vanop toegankelijke wandelpaden. De gebieden zelf zijn niet toegankelijk.

De palen staan op volgende locaties:

  • Aarschot, Demermeander aan Kasteel van Nieuwland (2 palen)
  • Begijnendijk, Oud voetbalveld bruggenhof (2 palen)
  • Diest, Webbekoms Broek (1 paal)
  • Scherpenheuvel – Zichem, Maagdentoren (2 palen)
  • Rotselaar samenvloeiiing Demer en Dijle (1 paal)
  • Tremelo: Ninde Waegenbrug (1 paal)
  • Tremelo, Veldonkhoeve (privé) (1 paal)


​​Eind juli 2016 plaatste het Agentschap Natuur en Bos, in samenwerking met het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, reeds een ooievaarsnest in Diest. Sinds 2018 is het nest bewoond door een koppel ooievaars en ook in 2022 was er een broedsel.

“In de Demer- en Laakvallei passeren elk jaar wel ooievaars. Maar het was al honderd jaar geleden dat er nog een ooievaarskoppel broedde. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat doortrekkende ooievaars een nest bouwen in Vlaanderen. De volledige Demer- en Laakvallei is een geschikt leefgebied waarin ooievaars in een natuurlijke omgeving kunnen nestelen. Met dit project helpen de partners, zoals de gemeenten en terreinbeheerders, de vogels een handje. Op deze manier hopen we binnen enkele jaren van een ooievaarsvallei te kunnen spreken in het Hageland”, zegt Julien Delauré, voorzitter van Regionaal Landschap Noord Hageland.

Lees verder onder foto.

Ooievaars
De ooievaars op hun nest in Webbekoms Broek in 2022

Met dank aan de partners 

De partners van het project Een (t)huis voor de ooievaar zijn de provincie Vlaams-Brabant, ​ Regionaal Landschap Noord Hageland, de steden Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot, de gemeenten Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar, Natuurpunt Oost-Brabant en lokale Natuurpuntafdelingen, Agentschap Natuur en Bos en De Vlaamse Waterweg. ​