Help mee zoeken naar trage wegen in Landen

Op zoek naar trage wegen
De stad Landen wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen en deze verbindingen voor actieve weggebruikers een volwaardige rol in de verkeersstructuur toekennen. Iedereen kan helpen bij de realisatie van dit tragewegenplan.

Paden, wegen, doorsteekjes, steegjes… ( foto stad Landen) Ze zijn  overal te vinden in Landen: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Ze zijn doorgaans autovrij en zorgen voor tijdwinst. Jammer genoeg zijn ze niet allemaal gekend en worden ze niet ten volle benut.

Niet alle trage wegen zijn gekend, een aantal zijn in slechte of onbruikbare staat waardoor hun troeven onbenut blijven. En op het vlak van actieve mobiliteit zijn er naar de toekomst toe nog heel wat kansen. Samen met Trage Wegen, IGO, inwoners en lokale organisaties wil stad Landen daarom het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.

Wie wil meehelpen kan op stap na zich geregistreerd te hebben via https://landen.tragewegen.be/  

Lees meer over