Opvangbekken tussen Hoegaarden en Oorbeek komt er uiteindelijk

Burgemeesters Taverniers en Partyka

Reeds in september 2014 werd aangekondigd dat er aan de trein- en snelwegberm tussen Hoegaarden en Tienen een soort bufferbekken zou worden aangelegd, om het water en de modder die van de Hoegaardse velden naar Oorbeek stromen te vertragen. Dat is toen niet doorgegaan, hoewel het toen officieel werd voorgesteld met verantwoordelijken van beide gemeenten en de provincie. Maar nu wordt er werk van gemaakt.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers van Hoegaarden en burgemeester Katrien Partyka van Tienen, toen nog schepen, kwamen met gedeputeerde Monique Swinnen kijken naar de locatie van de werken (foto). De provincie wilde dit indertijd als voorbeeld voor erosiebestrijding stellen en normaal had dit project zeker tegen 2018 moeten klaar geweest zijn, maar blijkbaar is dit blijven liggen.

Ter hoogte van de Oorbeeksesteenweg in Tienen bestaat reeds jarenlang een ernstig erosieprobleem met grote wederkerende modderoverlast tot gevolg, zowel op openbaar domein alsook op private terreinen. Bij hevige regenval vloeit het water, inclusief grote hoeveelheden sedimet, afkomstig vanuit een komvormig terrein langs de HST/E40, gelegen op grondgebied Hoegaarden, via een doorsteek onder de de spoorweg en autosnelweg, bijna zonder vertraging af in de langsgracht van de Oorbeeksesteenweg in  Oorbeek. Deze gracht kan die piekdebieten niet aan waardoor vervolgens een groot deel van de Oorbeeksesteenweg onder een modderlaag komt te zitten. 

Lees verder onder de foto

Wateroverlast Hoegaarden Oorbeek
De buffering moet aan Hoegaardse kant gebeuren

Opvangbekken

Om dit probleem definitief op te lossen, stelde de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant voor om een opvangbekken in te richten op Hoegaards grondgebied. De ingenomen oppervlakte voor de realisatie van dit opvangbekken zou ongeveer 0,30 ha zijn.  Om dit project te realiseren moest de gemeente Hoegaarden eerst toestemming geven, hetgeen nu ook gebeurd is. De stad Tienen zorgt voor de financiering van het project, maar wel 75% is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

“Op dit ogenblik is er één grote koker onder de autostrade. We hebben daar al platen tegen gezet om het gat kleiner te maken, maar nu gaan daar definitieve werken gebeuren. Het is geen wachtbekken, maar een soort buffering met houtwallen, zodat de modder tegengehouden wordt en niet naar Oorbeek stroomt”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers van Hoegaarden.

Lees meer over