Zou jij ook in een kerk willen wonen?

woonkerk
Kerkbezoek is in Vlaanderen al een hele tijd op zijn retour. Veel religieuze gebouwen worden nog amper gebruikt en in heel wat gemeentebesturen willen er een andere invulling aan geven. Zo ook in Glabbeek. Architect Christophe Strouwen voerde in opdracht van het gemeentebestuur een haalbaarheidsstudie uit voor de Sint-Niklaaskerk. Die ziet er veelbelovend uit.

“Wij zien nu effectief de mogelijkheid om meerdere appartementen te realiseren in de kerk”, reageert burgemeester Reekmans enthousiast. “Samen met het kerkbestuur gaan de verdere modaliteiten uitwerken om dit uniek project van de woonkerk Glabbeek effectief op korte termijn samen te kunnen realiseren.”

Bij de realisatie van het project liggen de accenten op het maximaal behouden van de huidige kerk en vooral ook het dorpsgezicht. maximaal behouden blijven en waardoor vooral ook het dorpszicht. “De studie en het eerste schetsontwerp tonen duidelijk aan dat het uniek project woonkerk Glabbeek zowel ruimtelijk, financieel, als op vlak van erfgoed en qua stabiliteit van het gebouw haalbaar is. De Sint-Niklaaskerk is een neogotisch gebouw uit 1896 en gecatalogeerd als bouwkundig erfgoed. In het kerkgebouw kan ongeveer 900 m² woongelegenheid gerealiseerd worden wat6 ruime appartementen omvat. De verbouwing wordt geraamd op ruim € 1,8 miljoen euro.

Het ligt in de bedoeling van het kerkbestuur om de appartementen in de woonkerk te verhuren in het kader van betaalbaar wonen, waarbij inwoners niet alleen voorrang krijgen, maar vooral aan een uiterst betaalbare huurprijs kunnen huren.

Lees meer over