Bende Ondeugende Burgers uit Boutersem vraagt nog meer veiligheid

Ondeugende Burgers vragen nog meer maatregelen
‘De Bende Ondeugende Burgers is blij met de gewijzigde plannen en apprecieert het gebaar dat beide overheden stellen. We vrezen dat een aantal substantiële gevaren en pijnpunten met deze extra ingrepen nog niet opgelost zijn. We willen graag door middel van overleg bijdragen tot een grondiger onderzoek van de mogelijkheden het kruispunt nog te verbeteren’, aldus een mededeling van de Ondeugende Burgers. Het gaat over de veiligheid voor fietsers aan het kruispunt Smidstraat-Stationsstraat, waar de fietsers na de heraanleg hun voorrang verliezen, waartegen al actie werd gevoerd (foto).

‘Wat de zone 30 betreft, hoeft het niet te verbazen dat we de opwaardering van de zwakke weggebruiker die daaruit spreekt, erg appreciëren. Voetgangers en fietsers blijven echter afhankelijk van de goodwill van het gemotoriseerd verkeer om op een veilige manier over te geraken. Een fietsend lagere schoolkind dat komende van het station links wil afslaan richting tweede deel van de Stationsstraat moet de arm naar links uitsteken, in het midden van de baan gaan staan en daar wachten tot het verkeer uit tegenovergestelde richting hem of haar laat oversteken. Fietsers of voetgangers komende uit de trage weg bij Camerveld moeten oogcontact zoeken en wachten tot een vriendelijke automobilist hen laat oversteken.’

‘Om die reden blijven wij vragende partij voor een zebrapad ter hoogte van de trage weg bij Camerveld. We menen dat dit de enige garantie is dat het kruispunt ook door zwakke weggebruikers veilig overgestoken kan worden.’

Zone 30 doen naleven

‘Onze tweede bezorgdheid is dat het niet evident zal zijn de zone 30 ook effectief te doen naleven. Hiervoor volstaat het niet om enkel een snelheidsbeperking in te voeren, maar moet ook de weginfrastructuur zichtbaar maken dat het om een zone 30 gaat. Onder de brug aan het station, waar de permanente snelheidsbeperking 30 km/u geldt, wordt amper minder dan 50 km/u gereden. Zelfs in de geactiveerde zone 30 rond schoolstart en -einde wordt doorgaans sneller dan 30 km/u gereden’

‘De weginfrastructuur moet het gemotoriseerd verkeer helpen. Geschrankt parkeren kan hierin een eerste stap zijn. We verwelkomen dit als maatregel. Ook het optisch versmallen van de rijbaan ter hoogte van het kruispunt kan hierbij helpen. In de huidige plannen lijkt het een zeer ruim kruispunt, wat automobilisten uitnodigt de bocht sneller te nemen dan toegestaan.’

‘Waar het AWV de installatie van een zone 30 al officieel bevestigde, gaat het vanuit Boutersem slechts over een aanvraag tot onderzoek naar de installatie van deze trajectcontrole. Bovendien kadert deze in een pilootproject over de hele politiezone Bierbeek/Boutersem/Lubbeek, waar er nog andere kandidaat-trajecten zijn’.

Herinrichting opschorten

‘Een andere tegemoetkoming die het AWV communiceerde, is dat er op het kruispunt zou gewerkt worden met fietssuggestiestroken. Deze voorzien een gemarkeerde plaats voor de fietsers. Dit is ook dit een maatregel die we verwelkomen. Het is echter foutief te denken dat dit hun veiligheid daadwerkelijk verhoogt. Ook voetgangers hebben in de buurt van het kruispunt geen veilige mogelijkheden’, aldus de Bende Ondeugende Burgers.

‘In afwachting van een volwaardig alternatief voor de huidige verkeerssituatie, vragen we de herinrichting op te schorten tot er een oplossing gevonden is voor de blijvende pijnpunten,  een grondig onderzoek naar de mogelijkheid alsnog een zebrapad te voorzien ter hoogte van de uitgang van de trage weg, mogelijkheden van verkeersvertragende infrastructuur grondig te onderzoeken en bijkomend in de plannen op te nemen, zich in de beslissing te laten bijstaan door een onafhankelijke verkeersdeskundige en in dit beslissingsproces de participatie te betrekken van burgers ‘, aldus de actievoerders.

Lees meer over