Sint-Remigiuskerk is eerste beschermde kerk in Vlaams-Brabant met herbestemming

sint-remigiuskerk

Vrijdagavond werd de voormalige Sint-Remigiuskerk in de Boutersemse deelgemeente Neervelp ingehuldigd als socioculturele ontmoetingsruimte. Het is de eerste beschermde kerk in Vlaams-Brabant die een herbestemming krijgt.

Nadat het Kerkenbeleidsplan van 2017 de kerk niet weerhield voor de liturgie werd in 2018 een herbestemmingstraject ingezet.

“De gemeente kreeg hiervoor een  onderzoekspremie van 14.400 euro van Onroerend Erfgoed en kon in het herbestemmingsproject rekenen op de toenmalige kerkfabriek van Neervelp, het Centraal Kerkbestuur en later de Pastorale Zone Sjalom als partners.  Door deze bestendige dialoog is de herbestemming geen breekpunt geweest voor de parochiale gemeenschap in Neervelp, maar integendeel een realisatie om fier op te zijn.  Ook andere inwoners van Neervelp en buurtbewoners waren in deze opstartfase nauw betrokken bij de herbestemming.  Zo groeide het idee om deze kerk, maar ook de achterliggende site bij de vroegere pastorie, in te zetten als een socioculturele ontmoetingsruimte, waar een diversiteit aan activiteiten kan plaatsvinden, gaande van kleine recepties, tot samenstudeergelegenheid, tentoonstellingen, repetitieruimte”, zegt burgemeester Chris Vervliet (cd&v).

Het schepencollege keurde de herbestemming goed in september 2019 en vanuit het Europees Programma voor plattelandsontwikkeling Leader in  het Hageland werd een subsidie verkregen van  160.123 euro.” Bij de uitwerking was een belangrijke, maar niet altijd eenvoudige uitdaging, een evenwicht te vinden tussen de vereisten van onroerend erfgoed (dit is een beschermde kerk) en deze van het bisdom.  De beschermde status vergde dat zekere stukken in de kerk moesten blijven, maar gezien de religieuze betekenis ervan moest dan ook gewaarborgd wordt dat deze in de toekomst ook met het nodige respect zouden bejegend worden.”

De werken begonnen in september 2022 en omvatten, onder andere, een kitchenette, electriciteitswerken, binnenschrijnwerkerij, toegankelijkheid (cirkelvormige helling naar het altaar), pleisterwerken, een sanitair bijgebouw in de pastorietuin, een pad vanuit de kerk naar de pastorietuin, dat tegelijk voldoet aan de esthetische normen van dit erfgoed én toegankelijkheidsvereisten.

Voortaan fungeert de kerk dus als socioculturele ontmoetingsruimte. Zaterdag wordt fotograaf Eddy Verloes er gehuldigd als ereburger en zondag stelt de fotograaf er zijn werken tentoon.

Lees meer over