Twee fietspadendossiers goedgekeurd in Boutersem

Schepen Guy Vanbelle

De Boutersemse gemeenteraad keurde op 28 maart twee fietspadendossiers goed. Voor de realisatie ervan keurde de gemeenteraad de verplaatsing van baangrachten goed, net als grondinnamens. 

Voor het project Klein Heidestraat- Neervelpsestraat werd er eerder al een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Bierbeek voor de aanleg van veilige gescheiden fietspaden tussen de Neervelpsestraat (Bierbeek)  en Kleinheidestraat (Neervelp) tot de aansluiting met de bebouwde kom. Voor de aanleg van de fietspaden (1,70 meter breed) en het vrijwaren van een schrikstrook van een halve meter langs het fietspad met het oog op de veiligheid van de fietsers, was het noodzakelijk om de bestaande baangrachten een stukje te verplaatsen. Hiervoor dienden lokaal stukjes eigendom opgenomen te worden in het openbaar domein, welke in aktes werden opgenomen”, zegt schepen Guy Vanbelle. (cd&v).

“Als schepen kan ik alleen maar toejuichen dat Boutersem de vooropgestelde doelstelling van het Lokaal Energie Klimaatpact nu al ruimschoots heeft overschreden. De doelstelling die werd vooropgesteld volgens dit plan is één meter extra fietspad per inwoner tussen 2021 en 2030. Dit komt overeen met 8527 meter. We stellen vast dat we momenteel al meer dan 10 kilometer hebben gebouwd en halen dus nu al 121 procent van de vooropgestelde doelstelling die we moeten halen voor 2030.”

Tweede project

Ook de geplande werken in kader van de aanleg van de riolering en fietspaden in de Malendriesstraat,  ter hoogte van de Boskouterstraat tot de grens met Lubbeek, zijn klaar volgende stap. 

“Het wegdek wordt er volledig vervangen en er worden fietspaden aangelegd in het kader van het bovenlokaal fietsnetwerk zodat de reeds aangelegde fietspaden langs de Malendriesstraat worden doorgetrokken tot de grens met Lubbeek. Op de gemeenteraad van 28 maart werd er ook goedkeuring gegeven om de onderhandelingen op te starten voor de noodzakelijke grondinnamens om dit fietspad te kunnen verwezenlijken. Dit omvat innames voor het fietspad, maar ook voor de aanleg van een bufferbekken om het hoger gelegen water vanuit de Boskouter op te vangen.”

 

 

Lees meer over