Twee vosjes, die wellicht opzettelijk werden verwond in Averbode, zijn intussen overleden

Vos
De 2 vosjes die door Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder op zaterdag 8 april werden opgehaald in Averbode zijn intussen overleden. Wellicht werden ze opzettelijk verwond. 

De 2 jonge vosjes waren elk een hand groot, zo luidde het op Facebookpagina van het opvangcentrum toen ze hen gingen ophalen. De dieren kwamen in de berm terecht, hoe precies is niet bekend maar dat hun verwondingen met opzet werden aangebracht, lijdt weinig twijfel. 

Een wandelaar trof de dieren zaterdag aan. "Het 2de dier is vandaag overleden, wellicht door infecties aan zijn verwondingen”, vetellen ze ons bij het opvangcentrum.

Volgens de hulpverleners was de vindplaats van de jonge vosjes eigenaardig, ze werden namelijk niet gevonden in een ondergrondse burcht maar op een plek waar iedereen ze kon zien liggen, alsof het een statement was.

“Bovendien vertoonden beide pups snijwonden die we qua oorzaak zeker niet in de natuur kunnen thuisbrengen, de verwondingen hadden zeker geen natuurlijke oorzaak, de verwondingen werden moedwillig aangebracht”, weten ze bij het opvangcentrum.

Kwaad opzet en een duidelijke vindplaats als tableau van stropers valt dus niet uit te sluiten, vinden ze nog bij het centrum.

De dieren werden zaterdag door het opvangcentrum opgehaald en kregen de nodige warmte en papflesjes maar overleefden het dus niet.

Lees meer over