Tienerschool De Pass , voor leerlingen met autisme ,opent officieel in september: "Overal lange wachtlijsten"

De Pass

De middelbare school De Pass in Hoegaarden gaat officieel open op 1 september. De OV4 type 9 school, richt zich in het bijzonder op leerlingen met een normale begaafdheid maar met een autismespectrumstoornis. In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het secundair onderwijs gegeven, maar de doelstellingen en de ondersteuning worden aangepast aan de problematiek van de jongeren, "We zijn zeer gewild want gelijkaardige scholen hebben lange wachtlijsten", zegt directeur Sven Lambrecht

“Autisme uit zich vaak in overgevoeligheid en een beperking in de verwerking van emotionele, sociale en sensorische prikkels. De school speelt hierop in door een specifieke setting aan te bieden via onder andere kleinere klasgroepen, een gestructureerd lesaanbod, gevisualiseerde afspraken, voorspelbaarheid en indien nodig een 1 op 1 begeleiding. Op die manier kan er voldoende basisrust aangeboden worden. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor leerlingen met autisme om tot leren en leven te komen”, legt Lambrecht uit.

“We beginnen met een 1ste graad A en B-stroom en we behouden de normale eindtermen van het secundair onderwijs. Het is de bedoeling dat leerlingen na de eerste graad opnieuw, mits ondersteuning, kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs. Vandaar ook de naam van onze school, we willen kinderen een pass geven om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen.”

Dit jaar bleek proefproject schot in de roos

Eigenlijk is de school ook al dit schooljaar actief maar dan eerder als een proefproject, hun aanvraag werd vorig jaar afgekeurd. “Het schoolbestuur Sint-Paulus vzw stelde daarop voor om de school één jaar te laten draaien met eigen middelen. Het was een succes waardoor we nu, vanaf 1 september, volop aan de slag kunnen. We zijn dan ook superblij met de officiële goedkeuring”, gaat Lambrecht verder.

Zeer gewild want wachtlijsten zijn lang

De school biedt vanaf september plaats aan 28 leerlingen. “We zijn zeer gewild omdat de dichtstbijzijnde andere gelijkaardige scholen, in Leuven en Hasselt, lange wachtlijsten hebben. Vorig jaar kampeerden ouders twee weken lang op het schooldomein om een plaatsje voor hun zoon of dochter te bemachtigen. Dit jaar opteren we dan ook voor een digitaal inschrijvingssysteem. Zo kunnen we ook sneller uitbreiden als we veel aanvragen krijgen. Ouders kunnen hun kind dus nog zeker aanmelden. Om tot de school toegelaten te kunnen worden moet de leerling een officiële diagnose ASS hebben en een verslag van het CLB”, aldus nog Lambrecht die een oproep doet aan potentiële leerkrachten en anderen die het team willen vervoegen.

“Ook sympathisanten, met dezelfde mindset, mogen zich melden. We zijn altijd bezig om ons netwerk uit te breiden, zodat we kwalitatief hoogstaand onderwijs kunnen blijven bieden aan deze leerlingen.”

Tekst: Laurien Holsbeeks

Lees meer over