Nu ook eretekens voor verdienstelijke personeelsleden en vrijwilligers lokale verenigingen in Glabbeek

Eretekens

De gemeente Glabbeek voert gemeentelijke eretekens in voor verdienstelijke personeelsleden en vrijwilligers van lokale verenigingen. Het college van burgemeester en schepenen maakte hiervoor een nieuw gemeentelijk reglement op.

Eerder konden alleen gemeentelijke mandatarissen van de gemeente en het OCMW een eretitel krijgen en dat wordt nu uitgebreid.

Concreet worden in het nieuw reglement de voorwaarden omschreven voor de uitreiking van eretitels en eretekens aan mandatarissen, personeelsleden van OCMW en gemeente en vrijwilligers van lokale verenigingen die zich jarenlang ingezet hebben of zich nog steeds inzetten voor de dorpsgemeenschap.

“Naast de bestaande eretitels voor mandatarissen komt er met het invoeren van een gemeentelijk ereteken een nieuwe categorie bij om verdienstelijke inwoners en personeelsleden van de gemeente te kunnen honoreren voor een jarenlange inzet, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

3 gemeentelijke eretekens

Er worden drie gemeentelijke eretekens ingevoerd, met name het gemeentelijk gouden ereteken, het zilveren gemeentelijk ereteken en het bronzen gemeentelijk ereteken. “Het ereteken bestaat uit een medaille met het wapenschild van de gemeente en een lint in de officiële kleuren van Glabbeek. Op de gemeenteraad van 20 april zullen deze nieuwe eretekens en de bijhorende toekenningsvoorwaarden in nieuwe reglementen worden goedgekeurd door de Dorpspartijmeerderheid.”

Personeelsleden van het OCMW en de gemeente zullen deze eretekens krijgen na 15, 25 en 35 jaar dienst.

“Ook voorzitters, ondervoorzitters, secretarissen en penningmeesters van lokale verenigingen in Glabbeek komen voor het eerst in aanmerking voor hetzelfde gemeentelijke ereteken na 20 jaar activiteit binnen hun vereniging. In het nieuw gemeentelijk reglement staan vanaf nu ook alle toekenningsvoorwaarden voor eretitels, provinciale en nationale eretekens gedetailleerd omschreven zodat het duidelijk is wie voor wat en wanneer in aanmerking komt. Tot vandaag bestonden er in Glabbeek, zoals in alle andere gemeenten, enkel eretitels voor politieke mandatarissen en nationale eretekens voor personeelsleden, nu kan het bij ons dus ook voor de vrijwilligers van de talrijke verenigingen die een enorm belangrijke rol in een dorpsgemeenschap spelen”, besluit Reekmans.

Lees meer over