Zwaar materiaal ingezet op Testeltse Laak

Ruiming Laak Testelt
De Laak in Testelt wordt aangepakt en grondig opgeruimd.

De provincie Vlaams-Brabant voerde een grondige ruiming uit aan de Grote Laak in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem). Hierbij werd het slib verwijderd uit het meest opwaartse deel van deze beek en werd de normale afvoer van het water hersteld.

De ruimingswerken in de Grote Laak in Testelt waren noodzakelijk omdat er zich veel slib bevond op de bodem van de beek. Dat slib beperkte de normale waterafvoer. Bovendien bemoeilijkte de sliblaag de werking van het overstort van Aquafin aan Teekbroek.

“Door het beperkte verval van de beek kon het slib er zich jarenlang ophopen. Door dit slib te verwijderen, herstelden we de normale waterafvoer”, zegt  Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Hierdoor verbetert de ecologische kwaliteit van de beek en geven we de waterloop en haar omgeving weer meer kansen. Dit komt de biodiversiteit ten goede”.

De slibdikte en te ruimen volumes werden bepaald via topografische opmetingen. De grondige ruiming gebeurde over een lengte van 700 meter, vanaf Teekbroek verder stroomafwaarts tot de Stationswijk. Er werd zo’n 600 kubieke meter slib verwijderd. Het slib bleek sterk verontreinigd. Daarom voerde de aannemer het af naar een daartoe uitgeruste stortplaats.

Tijdens de werken maakte de aannemer ook de vijfmeterzone vrij zodat de beek in de toekomst gemakkelijker kan onderhouden worden.

“Vlotte bereikbaarheid van onze waterlopen via de vijfmeterzone aan weerszijden van de beek is cruciaal om het onderhoud te kunnen garanderen. Het was immers  voor de aannemer moeilijk om de waterloop te bereiken met zijn zwaar materieel. De roepen de mensen, die aan een waterloop wonen, dan ook op om steeds deze vijfmeterzone vrij te houden”, besluit  gedeputeerde Bart Nevens.

De totale kostprijs van de werken is geraamd op 75.000 euro. De firma Heyrman-De Roeck uit Beveren voerde de werken uit.

Lees meer over