Subsidies voor onderhoud ramen van Sint-Martinuskerk in Eliksem

Herstel glasramen kerk
De kerkfabriek Sint-Aldegondis heeft bij de provincie een subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van herstel- en instandhoudingwerken aan de Sint-Martinuskerk in Eliksem.
De glas-in-loodramen moeten hersteld en beschermd worden.

Het betreft hier de tweede fase in deze onderhoudswerken. Vorig jaar werden de ramen aan de zuidkant gerestaureerd.  Nu worden de ramen aan de noordkant aangepakt. Deze werken worden geraamd op ruim 31.000 euro en zijn aanbevolen in het inspectieverslag van Monumentenwacht Vlaams-Brabant.

Eind januari heeft de deputatie  beslist een subsidie van 8.750 euro toe te kennen als tegemoetkoming in deze onderhoudswerken. Lore Fourie, schepen bevoegd voor erediensten en kerkfabrieken, is blij met de toegekende subsidie  “De subsidies die de provincie toekent voor onderhoudswerken van waardevolle gebouwen zijn meer dan welkom en ondersteunen ons in het beheer en onderhoud van waardevol, niet beschermd erfgoed met een publieke functie. “

Lees meer over