Waanrode heeft meer geheimen dat je vermoedt

Zoektocht waanrode
De Culturele Dorpsraad Waanrode organiseert in deze coronatijd een zoektocht om je op een prettige manier het dorp te leren (ver)kennen. (foto: Culturele dorpsraad)

De wedstrijd vindt plaats van tot 31 augustus. Iedereen kan eraan deelnemen, ook niet-inwoners van Waanrode. Je krijgt heel wat aanwijzingen en het is leuk om er in gezinsverband aan deel te nemen.

Per deelnemer kan je slechts één formulier indienen. Gezinnen kunnen zoveel formulieren indienen als er gezinsleden zijn. De wedstrijd met deelnemingsformulier is te vinden op de homepage van de website www.waanrode.be.

Voor iedere deelnemer is een prijs voorzien. De antwoorden dienen ingeleverd te worden bij de leden van de raad van bestuur of via email naar dorpsraad.waanrode@scarlet.be voor 31 augustus om 24 uur. Bij gelijkheid van uitslag beslist de schiftingsvraag over de rangorde van de winnaars. De prijsuitreiking vindt plaats op een nog te bepalen datum afhankelijk van de coronamaatregelen. Alle deelnemers worden hiervan tijdig verwittigd.

Nog een toemaatje. Wist je dat de Culturele Dorpsraad de “rozenlikeur van Waanrode” verkoopt. Een lekkere drank in langwerpig-kunstige flesjes van 50 cl en 20 cl. Sinds dit jaar is het flesje van 20 cl veranderd in een mooie kubusvormige fles, maar de inhoud blijft even lekker als vroeger. De rozenlikeur is te verkrijgen bij de bestuursleden van de Culturele Dorpsraad en in de hoevewinkel langs de Oude Tiensestraat.

Lees meer over