Een ster die altijd voor je straalt

Sterrenkind
Op de begraafplaatsen van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden zijn er sinds kort zogenaamde Sterrenweiden, speciaal voor ouders en familieleden van sterrenkindjes, zeg maar kindjes die tijdens de zwangerschap overleden.

Op die manier wil de gemeente steun geven aan ouders die dergelijk drama meemaakten en helpen bij het waardig afscheid nemen. De plek is ook bedoeld als veilige haven waar ze terecht kunnen met hun verdriet.

Ouders kunnen gratis een sterretje krijgen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente. Daarop kunnen ze dan de naam noteren van hun kindje dat, jammer genoeg, nooit het levenslicht zag en/of de datum waarop die overleed. Dat sterretje kunnen ze dan een plaats geven op de weide.

"Eind vorig jaar deden we een oproep voor gedichten voor de sterrenweiden en sinds kort prijken die op een mooie sterrenzuil op de begraafplaatsen. Omdat we zoveel mooie, ontroerende inzendingen ontvingen, en er maar 3 konden selecteren, beslisten we om een boekje samen te stellen met alle gedichten. We zouden graag tekeningen en illustraties aan het  boekje toevoegen en zijn daarom op zoek naar creatievelingen, die rond dit thema een tekening of illustratie kunnen maken. Ze mogen ons die bezorgen voor 15 september via het onthaal van het gemeentehuis of via bibliotheek@kortenaken.be", zegt schepen Griet Vandewijngaerden (Vooruit).

Lees meer over