Provincie investeert sterk in natuurreservaat Aronsthoek Geetbets

aronsthoek
Natuurreservaat Arontshoek in Geetbets kan dankzij een financiële impuls van de provincie Vlaams-Brabants van maar eventjes € 22.500 fiks uitbreiden. “We investeren in onze natuur”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor leefmilieu. “In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen.” (foto Natuurpunt)

Nevens: “De coronacrisis toont nogmaals aan dat natuur bij de mensen noodzakelijk is. Daarom krijgen projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun”.

Het project omvat de realisatie van nieuwe natuur- en bosuitbreiding in het natuurreservaat Aronst Hoek in Geetbets van minstens 15 ha, die nu buiten natuurontwikkeling vallen. Na de verwerving van de gronden volgt de omzetting van de akkers en andere sterk gedraineerde en vermeste gronden naar bos en soorten- en structuurrijk grasland en moerassige ruigten.

“De bijkomende geboden ruimte voor water zorgt voor een betere water-buffering en sterk verhoogde natuurwaarden in combinatie met bijkomende CO2-opslag”, voegt Bart Nevens eraan toe. Deze natuurontwikkeling biedt kansen voor koestersoorten als wulp, roodborsttapuit, spotvogel en waterspitsmuis.

Aronst Hoek bestaat nu uit een breed overstromings-dal langs de samenvloeiing van de Gete en de Melsterbeek met zeer weelderige begroeiing van metershoge rietvelden, zompige zeggeveldjes en kriskras groeiende wilgenbossen die aan een oerwoud doen denken. Aansluitend vind je eeuwenoude overstromingsbeemden met meidoornhagen en knotwilgen errond. Er loopt een mooie wandeling door de Getevallei. Van op de uitkijktoren zie je een prachtig panorama en van uit de kijkhut kan je de vogels op de vijver ernaast bekijken. De Melsterbeek, de Graasbeek en de Gete zorgen voor water in het gebied. Vroeger bestond de vallei uit vochtige weilanden met bomenrijen errond. Heel wat weilanden zijn omgevormd tot fruitplantages of akkers. Af en toe zie je nog sporen van de oorspronkelijke bomenrijen.

Lees meer over