‘Het project Capuyenberg in Boutersem is een voorbeeld van inbreiding’

Ondanks veel info toch nog kritiek
In de omgeving van het Kerkplein in Boutersem, tussen de Eksterstraat en de Martelarenstraat wordt een nieuwe woonwijk gepland (foto plan) die ruimte biedt aan 33 wooneenheden. Het openbaar onderzoek is zopas afgesloten. Nu zal alles nog onderzocht worden en een beslissing hierover mag over anderhalve maand verwacht worden. “Inbreiding is noodzakelijk in Boutersem, want er is een nood aan woningen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Janina Vandebroeck.(Open VLD)

“Wij hebben een informarkt hierover georganiseerd in moeilijke coronatijden en het is al besproken op onze Gecoro. Het is ontmoedigend als je dan mensen ziet die zonder enige kennis van het dossier allerlei bezwaren opperen op facebook. We zouden 200 extra woningen moeten voorzien. Bij ons gaat het om inbreidingsprojecten, dicht bij het kernwinkelgebied. We willen niet dat Boutersem zijn landelijk karakter verliest. We hebben vroeger dezelfde fout gemaakt als in de rest van Vlaanderen, maar lintbebouwing kan niet meer. En verdichting in buitengelegen gebieden kan zeker niet. Vandaar dat we het dicht bij de kern moeten doen”, aldus de schepen.

Mobiliteit

‘Hoe kan je uitleggen dat het project Capuyenberg een positieve invloed zou hebben op milieu en klimaat ? Meerdere percelen met landbouwgewassen, weiland, struiken en bomen vervangen door 2009 m² verharding voor 33 woningen ? Probeer eens uit te leggen aan de bewoners van de Stationsstraat en de Smidstraat dat het geen impact zou hebben op de mobiliteit. Die hebben  nu al op piekmomenten 600 auto’s per uur te verwerken. En er zijn nog andere projecten die op stapel staan. Allemaal mooie, ecologische woningen met boompjes en struikjes daar rond. Maar de impact blijft hetzelfde : waar vroeger een tuin of boomgaard was, komen nu veel woningen. En hoe ga je uitleggen dat een eigenaar in de kern wel een meerwaarde mag realiseren door zijn tuin en boomgaard te laten verharden voor één of ander project, terwijl een andere eigenaar elders dat niet zou mogen’, zo staat te lezen op sociale media.

“Er zal nauwelijks meer verkeer zijn door dit project. Stel dat we het in Willebringen of Kerkom zouden realiseren, dan zouden er pas veel wagens rijden door verschillende dorpskernen. Ik denk dat ons bestuur moeilijk kan worden verweten niet zo veel mogelijk transparantie en inspraak in deze materie na te streven: de Gecoro, waar elke partij een afgevaardigde heeft, is deze legislatuur al 4 keer samengekomen. Ter vergelijking: vorige legislatuur is die amper 3 keer samengekomen over periode van 6 jaar. Daarnaast wordt bij elk groot project omgeving een publiek infomoment of markt gehouden om zo veel mogelijk mensen tijdig te informeren. Dat is beter dan louter ‘het gele papier’ uit te hangen. Waar beter kunnen we dan die extra woningen realiseren, dan zo dicht mogelijk aan de grotere uitgeruste wegen en vooral: zo dicht mogelijk bij het station, bushaltes  en binnenkort de fietssnelweg. Het project voorziet ook in 1 à 2 elektrische deelwagens Het is eigenlijk ontmoedigend om te zien dat al die inspanningen die we doen dan nog tegen ons gebruikt worden. Maar nog eens alles wordt nu nog onderzocht door ons team van omgeving, en daarna pas volgt de beslissing”, besluit Janina Vandebroeck.

Lees meer over