Gemeente wil pastorie verkopen: heel wat mensen zijn niet gelukkig dat weer een stuk erfgoed verdwijnt

De inrijpoort van de pastorie

‘Vanaf 1 juli 2022 zal de parochieverantwoordelijke in Hoegaarden de pastorie verlaten. Na de fusie van de kerkfabrieken staat het vast dat er maximaal één pastorie vereist is, al dan niet met een residerende pastoor of kerkbedienaar. De gemeente opteert ervoor om de pastorie van Outgaarden te behouden, als volwaardige pastorie. De opbrengsten van de verkoop van de pastorie Hoegaarden zullen bestemd worden voor de renovatie van het kerkgebouw in Outgaarden en het beschermd orgel van de Sint-Gorgoniuskerk’, zo luidt de officiële argumentering van de gemeente. Na het Kapittelhuis is dit weer een belangrijk gebouw van het Hoegaardse patrimonium dat vervreemd wordt.

In de gouden eeuw van de bierbrouwers was de pastorie met speelhuisje, eigendom van schepen-brouwer Carolus Van Nerum, één van de rijkste brouwers uit het dorp.  In 1831 kocht de gemeente de eigendom officieel als pastorie. Het speelhuisje, de gloriette hoorde erbij, werd ondertussen geklasseerd en staat thans bekend als ‘het Prieeltje’ aan de Doelstraat. Daar werd een Sint-Franciscuskapel in ondergebracht.

“Wij verkopen inderdaad deze pastorie uit noodzaak. Zo worden wij verplicht het orgel van Sint-Gorgonius te restaureren, hoewel daar vermoedelijk nooit een orgelspeler voor zal gevonden worden. Als we een andere invulling willen geven aan de kerk van Outgaarden zal dit ook heel wat geld kosten. We willen om dat alles te financieren geld recupereren in de katholieke zuil zelf, zodat de hele bevolking er niet voor opdraait, want dat krijg je niet meer verkocht aan de mensen”, aldus schepen voor Financiën Hans Decoster (CD&V). De gemeente zal nu aan het Aartsbisdom Mechelen-Brussel voorstellen de pastorie in de Hoegaardse Pastorijstraat te verkopen en te desaffecteren.

Lees verder onder de foto

Hoofdgebouw pastorie Hoegaarden
Het hoofdgebouw van de pastorie

Huisvesting van de Apostelen

“Voor het Genootschap van de XII Apostelen dat de befaamde Hoegaardse Palmprocessie organiseert was de pastorie een belangrijk gebouw. We hadden daar veel materiaal gestockeerd, maar we hebben dat uit voorzorg al overgebracht naar de kerk. Iedereen vindt het spijtig dat het zou verloren gaan, maar het probleem is dat pater Nepo er niet komt wonen. Wij zullen voor de Palmprocessie moeten uitwijken naar een ander vetrekpunt. Jammer dat het patrimonium zomaar wordt uitverkocht”, zegt André Stockmans, de Mombaarvader en leider van de Apostelen.

Lees verder onder de foto

Apostelen aan de pastorie
Apostelen bij de pastorie tijdens de Palmprecessie

Geen onderzoek naar mogelijke bestemming

Oppostiepartij Gewoon Wit is absoluut gekant tegen deze verkoop omdat er geen financiële noodzaak is. “De verkoop is een eenmalige transactie waarbij je wel op dat moment inkomsten creëert, maar anderzijds een prachtige eigendom verliest. Bovendien zijn er nog heel wat vragen die onbeantwoord zijn over de Sint-Franciscuskapel, de huisvesting van de apostelen en de eventuele uitbouw van de pastorie in Outgaarden. Wat zijn dan de gevolgen voor de kerk en tuin in Outgaarden? Met de desaffectatie kunnen we leven, de verkoop niet. Er is geen ruim onderzoek gebeurd om een andere publieke functie aan de pastorij Hoegaarden toe te wijzen”, aldus gemeenteraadslid Herwig Princen. Hij suggereerde op de jongste gemeenteraad om er eventueel serviceflats te vestigen, zelfs de binnenkoer te overkappen of er een gemeenschapscentrum met een cultuurzaal in onder te brengen.

Lees meer over