Stad Tienen stimuleert pop-up stores

pop-up store
De stad Tienen wil de vestiging van pop-up stores op haar grondgebied stimuleren om leegstand tegen te gaan. Daarom wordt een aanpassing aan de belastingreglementen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes, handelspanden en andere gebouwen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Al enige tijd heft Tienen een belasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfspanden, handelsruimten, handelspanden en woningen om zoveel als maar mogelijk leegstand en/of verwaarlozing van dergelijke panden tegen te gaan.

De stad wil de reglementen nu ook aangrijpen om jonge ondernemers meer kansen te geven in Tienen. Vanaf 2021 wil de stad een vrijstelling van één jaar verlenen aan eigenaars van leegstaande bedrijfsruimtes, handelspanden en andere gebouwen wanneer zij een huur van korte duur toestaan.

“Met deze vrijstelling willen we de vestiging van pop-up stores stimuleren”, legt schepen van financiën Bram Delvaux uit. “Pop-up stores zorgen voor een win-winsituatie. Ze verbeteren de beeldkwaliteit van leegstaande bedrijfsruimtes en handelspanden of buurten met veel leegstand en voorkomen verloedering en vandalisme. In commerciële centra vergroten ze het aanbod en trekken ze extra bezoekers aan. Bovendien bieden ze ondernemers de kans om zonder al teveel risico’s uit te proberen of een winkel op een bepaalde locatie überhaupt kans van slagen heeft.”

Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van 17 december.

Lees meer over