Provincie past plan Soldatenveld en handelszone Leuvenselaan in Tienen aan

handelszone Leuvenselaan
De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de eerste herziening van het provinciale ruimtelijk uitvoeringplan voor de afbakening van een kleinstedelijk gebied Tienen voorlopig vast. Er komen aanpassingen voor het bedrijventerrein Soldatenveld en de detailhandelszone aan de Leuvenselaan. Van mei tot juni vindt een openbaar onderzoek plaats. (Foto: OpenStreetMap - handelszone Leuvenselaan)

“De versterking van de kleine steden is een prioriteit in ons ruimtelijke beleid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “In 2007 zijn we samen, met de stad Tienen, gestart met het proces voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied. In 2012 leidde deze samenwerking tot een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan”.

Schevenels: “Door een procedurefout op Vlaams niveau moest er een nieuw plan-MER (milieueffectrapport) opgemaakt worden. Omdat er ondertussen nieuwe inzichten waren over mobiliteit, werd meteen het hele ruimtelijk uitvoeringsplan geactualiseerd.” Er kwamen vooral aanpassingen in de deelplannen voor het regionaal bedrijventerrein Soldatenveld en de Leuvenselaan.

“De wijzigingen zorgen voor meer flexibiliteit bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein en maken een gefaseerde aanleg van de ringweg mogelijk. Om de leegloop van het stadscentrum en mobiliteitsproblemen te vermijden, hebben we de detailhandelszone aan de Leuvenselaan verkleind”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Van begin mei tot en met begin juli vindt het openbaar onderzoek plaats.

Lees meer over