Plannen voor een horecazaak in Tienen? Begin maar tijdig met je administratie

horeca
 

Een horecavergunning heb je nodig als je dranken en/of eten serveert dat ook ter plaatse wordt geconsumeerd. Ook wanneer je een bestaande horecazaak overneemt of je zaak verhuist naar een nieuwe locatie, moet je een aanvraag indienen.

In het politiereglement horecavergunning vind je alle richtlijnen waaraan jouw horecazaak moet voldoen. Ga eerst even langs bij de dienst ruimtelijke ordening om na te gaan wat de vergunde toestand van het pand is. Een horecavergunning kan immers pas afgeleverd worden wanneer het pand de stedenbouwkundige functie van horeca bezit. Als blijkt dat de functie van het pand gewijzigd moet worden (bv. van winkel naar horeca), helpt de dienst je verder op weg.

Je horecazaak mag niet openen alvorens de horecavergunning werd afgeleverd. Vraag dus tijdig je horeca-vergunning aan via www.tienen.be/vergunning-horeca-inrichting want de volledige procedure neemt tot zestig kalenderdagen in beslag.

Bij de aanvraag moeten onder meer gegevens worden verstrekt wie de verantwoordelijke uitbater is, gegevens van eventuele andere verantwoordelijke uitbater(s), een uittreksel uit het strafregister, ondernemersnummer, inschrijving bij de kruispuntbank en een kopie van de verzekeringspolis. Voor sommige activiteiten zijn er bijkomende verplichtingen vereist.

Lees meer over