Diest wil trage mobiliteit versterken, maar niet voldoende vindt de oppositie

Naambord trage weg
In de stad Diest heerst een zware clash tussen de coalitie en oppositiepartij Groen over de aanpak van de trage wegen. Een onderwerp dat in meerdere gemeenten en steden in de regio al tot zware boetes en gerechtskosten heeft geleid.

Diest werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant en vzw Trage Wegen aan een realistisch actieplan voor de trage wegen. Het doel is om deze paadjes en wegen in de toekomst sterker in te zetten als netwerk voor wandelaars en fietsers, los van gemotoriseerd verkeer.

Monique De Dobbeleer, schepen van wonen, erosiebestrijding en trage wegen: “Trage wegen zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen. Ik ben alvast fan.”

Maar oppositiepartij Groen Diest ziet al verkeerde beslissingen hieromtrent. "Op de gemeenteraad van maandag 22 februari 2021 besliste meerderheid tegen oppositie om een veelgebruikte historische trage weg niet te erkennen. Het is voor het eerst in Diest, dat een burger via deze weg vraagt om een trage weg terug open te stellen en dit met de nodige, overvloedige en juiste bewijzen. Het is de eerste keer, maar zeker niet de laatste: er zijn nog heel wat afgesloten trage wegen in Diest en deelgemeenten. Toch krijgt deze terechte vraag het deksel op de neus van de meerderheid: wat kan een burger meer doen?", zegt raadslid David Celis. "Daarmee schept stad Diest alvast het precedent, dat je trage wegen in Diest zomaar kan afsluiten. Nochtans hebben trage wegen net bescherming nodig van de overheid. Trage wegen hebben meer dan ooit belangrijke functies in onze hedendaagse maatschappij: ze bieden plaats aan zachte, veilige recreatie dicht bij huis: voor een avondwandelingetje, om te joggen of te mountainbiken. De afgesloten trage weg waarover het hier gaat is zeer gekend en veel gebruikt, het maakt deel uit van vele wandelwegen en maakt  deel uit van het officiële, bewegwijzerde, De Merode-wandelnetwerk (segment tussen knooppunt 413 en 263).  Stel deze trage weg blijvend open voor zachte weggebruikers. Zo is iedereen content: de mensen behouden hun trage weg en de eigenaar is verlost van de -volgens hem - passerende jeeps, brommers, tractors.” Terwijl meer en meer gemeenten trage wegen - zelfs proactief - beschermen, gaat Diest bij een eerste concrete vraag deze gewoonweg verbieden. Stad Diest ontloopt hiermee zijn verantwoordelijkheid en geeft hiermee de boodschap dat het versperren van trage wegen zonder gevolgen blijft. De eigen burgers gaan moeten procederen tegen de stad Diest om een trage weg terug open te krijgen. Voor alle duidelijkheid wat hier gebeurt mag niet: ook al ligt een trage weg op private grond, toch is deze weg een openbare weg vanwege haar gebruik. Trouwens, ook het plaatsen van poorten valt te beschouwen als het versperren van de openbare weg. Het is aan de overheid om in te grijpen en dit soort inbreuken recht te zetten. Als je een wei, bos, bouwgrond, huis … koopt waarop een trage weg loopt dan moet je daarover achteraf niet klagen, laat staan deze afsluiten voor je medemensen.", besluit Celis.

De stad Diest is reeds in 2015 gestart met een grootschalig inventarisatieproject dat in 2018 werd afgerond. Bijna 1.500 wegjes werden door vrijwilligers op het terrein geïnventariseerd. Tijdens een druk bijgewoonde participatievergadering eind 2019 werden de behoeften en aandachtspunten geïdentificeerd.

"Bij het geheel van de trage wegen uit de inventarisatie moeten keuzes gemaakt worden: de stad kan niet alle informele paadjes op privéterrein erkennen als gemeenteweg en daar de onderhoudsplicht overnemen", zegt De Dobbeleer. "Sinds de inwerkingtreding van het Gemeentewegendecreet in 2019 is de gemeenteraad bevoegd om buurtwegen te wijzigen, herstellen of af te schaffen. Daarom werkt de stad momenteel aan een beleidskader, dat duidelijke prioriteiten stelt en de gemeenteraad moet ondersteunen in haar beslissing om bijvoorbeeld een buurtweg te herstellen of een gewoon pad op te nemen als gemeenteweg. Dit beleidskader zal aan een openbaar onderzoek onderworpen worden en voorgelegd worden aan de gemeenteraad."

De stad wil zeker inzetten op het versterken van het fijnmazige netwerk van trage verbindingen. Om dit te realiseren wordt Diest financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant. Tot slot zal elk van deze verbindingen ook op een kaart worden opgenomen en via straatnaamborden herkenbaar gemaakt worden.

Lees meer over