Jouw mening telt

deactivatie
Wist jij al dat jouw stad of jouw gemeente wordt uitgenodigd om, indien zij dat wenst, een advies te geven over het “uitstel van de desactivatie” van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en dat je daarover zelf ook je gedacht kan zeggen? Niet echt begrepen waarover het gaat? Jouw gemeentebestuur brengt hierover klaarheid, zeker weten!

Om toch een beetje licht in de duisternis te brengen: ons land telt momenteel 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3). Die zijn samen goed voor ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie.

In januari 2003 besloten de destijds verkozenen des vaderlands dat de tijd gekomen was om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Hun doel was het om alle kerncentrales tegen 2015 te deactiveren. Anders gezegd, we trekken de stekker eruit en de boel gaat op slot. Het liep anders dan ze het voorhadden, zoals dat wel vaker gebeurt met wettenmakers wanneer ze iets te voortvarend te werk gaan. Bijgevolg werd in 2015 besloten om de sluiting van Doel 1 en Doel 2 uit te stellen tot 2025. Dat is echt niet zo meer lang.

In maart 2020 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de beslissing tot deactivatie, en eveneens de nodige werken om Doel 1 en 2 goed te laten functioneren tijdens die tien bijkomende jaren – let wel, we zijn dan al vijf jaar verder - onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling. Bovendien, en dat gaat jou als burger aan, moet het vergezeld zijn van een publieke raadpleging. Ge moogt dus uw gedacht zeggen. En daar zijn ze dus nu mee bezig sinds 15 april. Ge krijgt tijd om jouw zegje te doen tot 15 juni 2021.

Het al dan niet openhouden van een kerncentrale is een ernstige zaak. Als burger wil je goed geïnformeerd zijn vooraleer jouw overheid een advies te geven. De moed zinkt je een beetje in je schoenen wanneer je het milieueffectenrapport van 649 blz. over de kwestie wil doorploeteren. Dan maar de samenvatting van 69 blz. vluchtig bekijken om tot de conclusie te komen dat het toch wat ingewikkeld is voor een doorsnee burger. Je stelt al gauw je hoop op een informatievergadering van jouw gemeentebestuur om het je haarfijn uit te leggen zodat je met kennis van zaken jouw hogere overheid kan overtuigen van jouw mening.

Inwoners kunnen hun opmerkingen achterlaten via het online formulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging van hun stad/gemeente. De publieke raadpleging over het uitstel van de de(s)activatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 staat op https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be.

Lees meer over