Tienen past bereikbaarheidsplan aan: lees hier welke veranderingen je binnenkort kan verwachten

stadhuis tienen

Het stadsbestuur van Tienen wil binnenkort enkele mobiliteitswijzigingen doorvoeren om de bereikbaarheid van het centrum optimaal te houden en de veiligheid van schoolgaande kinderen te garanderen.

"Verkeersveiligheid en een vlotte en gespreide doorstroming van het verkeer blijven de focus. Daarom kiest de stad Tienen ervoor om eind februari/begin maart enkele wijzigingen door te voeren. Zo zal de rijrichting van de Kapelstraat opnieuw ingesteld worden zoals voorafgaand aan de werken aan ’t Schip. Dat betekent dat het verkeer van de Veldbornstraat richting het Kapucijnenplein kan rijden. Hierdoor wordt de parkeerlus Veemarkt-Hennemarkt-Kapelstraat opnieuw mogelijk.”

De Kapucijnenstraat wordt tweerichtingsverkeer tussen de Vesten en het Kloosterhof. Zo moeten de bewoners in dit gedeelte van de straat niet langer omrijden en bereiken zij meteen de Vesten. Daardoor wordt het verkeer richting stad beperkt. Verder wordt de Academiestraat opnieuw tweerichtingsverkeer. De Ooievaarstraat blijft een schoolstraat om de veiligheid van de scholieren te garanderen.

Na afronding van de werken op ’t Schip wordt in de Donystraat, in het gedeelte tussen de Oorlogsvrijwilligersstraat en de Leopoldvest, eenrichtingsverkeer richting stadscentrum ingevoerd. Dit zal de uitgaande route via de Donystraat ontlasten en meer ruimte bieden voor fietsers in tegenrichting.

De politieverordeningen om deze beslissingen in de praktijk om te zetten, worden de komende periode voorgelegd aan het schepencollege en de gemeenteraad," aldus schepen van Mobiliteit Liesbeth Vanderloock (Team Tienen).

Lees meer over