Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer plant aantal werken in Landen, eerst carpoolparking en omgeving afwerken

Arnout

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer plant in 2023 en de jaren nadien een aantal werkzaamheden op de N80 Hannuitsesteenweg/Steenweg op Sint-Truiden in Landen. In eerste instantie wordt de carpoolparking en de omgeving afgewerkt, later volgt ook een ander deel van de gewestweg in de richting van Gingelom.

Het project van de capaciteitsuitbreiding en verbeterde toegankelijkheid van de carpoolparking aan de E40 in Walshoutem stond al langer op de planning. Tegelijk wilde het agentschap ook de fietspaden in de buurt van de parking op de Hannuitsesteenweg veiliger  maken en aanpassen  in functie van het geldende 70 km/u-snelheidsregime op de gewestweg.

Vorig jaar al liet bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) aan Vlaams volksvertegenwoordiger Arnout Coel (N-VA) weten dat het ontwerp hiervoor gefinaliseerd was en de omgevingsvergunning verkregen werd.

Werken duurder en starten in voorjaar of zomer 2023 

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werkzaamheden aanvatten in het voorjaar of de zomer van 2023. De werken zullen wel meer kosten dan eerst geschat, van 0,9 naar 1,15 miljoen euro, dat heeft te maken met bijkomstige onderhoudswerken die op de parking zullen plaatsvinden en een algemene toename van de kosten van de kandidaat-aannemers.

Heraanleg Steenweg op Sint-Truiden komt er ook aan 

Ook de plannen voor de heraanleg van de Steenweg op Sint-Truiden, tussen de Bormansstraat en de Steenweg in Gingelom, krijgen almaar meer vorm.

Eerder werd er hiervoor al  een wegenisontwerp opgemaakt en het agentschap wil nu, in samenwerking met Fluvius, in eerste instantie werk maken van het rioleringsontwerp, het studiewerk hiervoor zal een jaar duren.  

Nadien wordt de onteigeningsfase opgestart, de omgevingsvergunning aangevraagd en het aanbestedingsdossier uitgeschreven.

Landen zal hier de parkings, lokale voetpaden en groenvoorzieningen realiseren. De investeringskost voor de infrastructuur wordt verdeeld tussen AWV en de Stad Landen. De kosten voor de riolering worden, volgens de gangbare verdeelsleutels en in samenspraak met Fluvius, tijdens het verdere verloop van de studie verdeeld.

 “De carpoolparking wordt vandaag al frequent gebruikt. Door de capaciteit te vergroten geeft Vlaanderen nog meer kans aan de Landenaren om hun steentje bij te dragen aan de ‘modal shift’. En met de heraanleg van de Steenweg op Sint-Truiden wordt ook in Landen zelf werk gemaakt van een vlotter en veiliger verkeer”, besluit Coel.

Lees meer over