Ook in Landen is er Pfas verontreiniging waargenomen

13 mei 2022 | 15u37 | Gepost door christian.henn…
Brandweer in actie / Foto brandweer Landen

Sinds de zomer van 2021 is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM versneld van start gegaan met de uitvoering van verkennende onderzoeken op PFAS-verdachte risicolocaties in Vlaanderen. Op de oefensite van de brandweerkazerne aan het Slachthuisplein in Landen werd een verkennend bodemonderzoek gedaan om na te gaan of daar een PFAS-verontreiniging aanwezig is. Voorlopig mag men het Slachthuisplein nog betreden, maar er is verontreiniging.

Uit de resultaten blijkt dat er PFAS-verontreiniging is in het vaste deel van de aarde en PFAS-verontreiniging in het grondwater. Er is verder beschrijvend bodemonderzoek nodig om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de PFAS-verontreiniging. In afwachting van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om in het gebied rond de brandweerkazerne zogenaamde no regret-maatregelen te nemen.

Voor kinderen en ouderen in zone 100 meter

In een zone van 100 m rond de site, te rekenen vanaf de perceelsgrens wordt advies gegeven aan  ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven, geen zelf geteelde groenten en zelf geteeld fruit te eten, geen eieren van eigen kippen en geen zelf geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.

Aan de algemene bevolking in die periferie wordt aangeraden gevarieerd te eten en zelfgekweekt voedsel af te wisselen met producten uit de handel. Stukken fruit en groenten moeten met water gewassen worden voor het eten, en van eigen kippen mag slechts één ei per week gegeten worden. Eigen compost mag niet gebruikt worden als meststof voor de tuin. Verder worden hygiënische maatregelen geadviseerd: handen wassen, huis schoonmaken, opritten schoonmaken.

Lees verder onder de foto

Slachthuisplein Landen
Het Slachthuisplein in Landen
Het Slachthuisplein in Landen

Slachthuisplein blijft toegankelijk

In een zone van 500 meter rond de site wordt aan iedereen aangeraden geen grondwater uit grondwaterputten te drinken, ook niet voor thee of koffie, of om te koken. Dit water mag ook niet gebruikt worden om een zwembad te vullen of om moestuinen water te geven.

Het blijft toegelaten het Slachthuisplein te betreden, op het gras te lopen of op het gras te zitten. Het gras biedt voldoende bescherming tegen een mogelijke PFAS-vervuiling. Als voorzorgsmaatregel verbiedt de stad op het Slachthuisplein alle activiteiten die een mogelijk risico op grondschade en opwaaiend stof kunnen inhouden. Momenteel wordt het gras niet gemaaid om grondschade en opwaaiend stof te voorkomen.

Info rond  PFAS/PFOS : www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling

Lees meer over