Glabbeeks burgemeester trekt aan de alarmbel: "Uitgaven brandweer stegen op drie jaar tijd met 39%, onaanvaardbaar"

Glabbeek

Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) trekt aan de alarmbel. Volgens hem zijn de uitgaven voor de brandweer op drie jaar tijd gestegen met 39% en dat vindt hij alarmerend.

De totale uitgaven voor de werking van de brandweerzone Oost Vlaams-Brabant in 2020 bedroegen 34,5 miljoen euro, zo weet de burgemeester. In de ontwerpbegroting 2023, die de korpsleiding heeft opgemaakt en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de burgemeesters in de zoneraad op woensdag 23 november, stijgen die tot 47,8 miljoen euro.

Ongezien en onaanvaardbaar

 “Op amper 3 jaar tijd de uitgaven met maar liefst 39% laten ontsporen is gewoon ongezien. En dat men tegelijk in 2023 ook nog eens uit het reservefonds 4,9 miljoen euro moet aanwenden om mee de ontspoorde uitgaven te kunnen financieren is ronduit onaanvaardbaar. De enige reden dat men het reservefonds (9.58 miljoen in 2020) nu halveert naar 4.68 miljoen euro is om de burgemeesters te paaien, zodat de dotaties van de gemeenten in 2023 niet te drastisch moeten stijgen. Na eerdere kritiek van enkele burgemeesters werd de ontwerpbegroting die nu voorligt reeds lichtjes aangepast en schrapt men bijvoorbeeld in noodzakelijke kledij voor de brandweermannen op het terrein, maar tegelijk laat men bijvoorbeeld receptiekosten van 38.000 euro in 2020 naar 89.000 euro in 2023 stijgen. Men blijft ook steeds extra personeel aanwerven, iets waar geen enkele burgemeester op het terrein nog maar het minste van opgemerkt heeft. Wat  wel merken is dat we als gemeente op enkele jaren tijd steeds meer moeten betalen voor de werking van de brandweer, terwijl we hier eerder minder dan meer dienstverlening voor krijgen op het terrein.”

Voor Glabbeek stijgt de jaarlijkse gemeentelijke dotatie van 275.876 euro in 2020 naar 322.383 euro in 2023, een stijging van bijna 20% op 3 jaar tijd. “En voor de brandweerhervorming bedroeg de gemeentelijke dotatie voor Glabbeek in 2015 maar 170.000 euro. Als ik dan de vergelijking maak met de politiezone Hageland, daar was de jaarlijkse gemeentelijke dotatie al meer dan 15 jaar ongewijzigd en stijgt deze nu pas in 2023 voor het eerst noodgedwongen door de hogere energiekosten en duurdere personeelskost met 10%. Dat ook de brandweerkost zou stijgen met 10% is begrijpelijk, maar in ongeziene tijden van crisis deze doen stijgen met maar liefst 39% bewijst dat de huidige korpsleiding gewoon zonder enige rem belastinggeld zit op te souperen”, gaat Reekmans verder die ook zijn respect benadrukt voor het werk van de brandweerlui. “Voor de brandweerlui die elke dag in de vuurlijn staan voor onze veiligheid betaal ik met plezier. Ik ben daarentegen niet langer akkoord het falend beleid te financieren van een waterhoofd aan officieren die zichzelf de voorbije jaren gepromoveerd hebben tot zelfverklaarde managers. Ik zal als burgemeester woensdag deze absurde begroting dus niet goedkeuren.”

Lees meer over