Buren dienen bezwaar in tegen bouwplannen appartementencomplex in Bunsbeek

Baakveld

Buurtbewoners van de Baekveldstraat en de Schoolstraat hebben bezwaar ingediend tegen de bouwplannen voor 7 appartementen en een ondergrondse parkeergarage in hun landelijke woonbuurt. Over de bouwaanvraag loopt er momenteel een openbaar onderzoek bij het omgevingsloket.

De buurtbewoners gaan niet akkoord met deze bouwplannen en voegden enkele van hun argumenten tegen dit bouwproject samen in een bezwaarschrift. Daarmee vragen ze het gemeentebestuur om het karakter, de veiligheid en landelijke omgeving van de buurt te beschermen door dit project te weigeren.

“Dit bouwproject met maar liefst drie bouwlagen heeft een bijzonder grote impact op de Schoolstraat-Baekveldstraat”, klinkt het bij de buurtbewoners. “Het karakter van de bestaande open bebouwing wordt volledig overboord gegooid om de maximalisatie te bekomen van het aantal appartementen. Het karakter en de leefkwaliteit van onze buurt komen ernstig in het gedrang. De inplanting is vooral gericht naar de Baekveldstraat, waar dit zeker niet past in het huidige straatbeeld.

Ook het parkeergebeuren baart de buurt zorgen. Voor haar zijn zeker niet voldoende plaatsen voor bezoekers of tweede wagens van de appartementen voorzien. Dat zal leiden tot parkeeroverlast en waarschijnlijk zal er dan geparkeerd worden in de Baekveldstraat, wat de doorgang daar nog zal versmallen en de onveiligheid vergroten. Bovendien schept, steeds volgens de buurtbewoners, de inplanting van de inrit voor de ondergrondse parkeergarage ook nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid, net naast de inrit van de buitenschoolse kinderopvang Het Kloempke.

Oorspronkelijk waren er plannen om hier 8 appartementen te bouwen. De bouwheer heeft dat aantal tot 7 teruggeschroefd om meer kwaliteit aan de appartementen en buitenruimtes te kunnen geven. Om het project te kunnen realiseren moeten een paar bestaande gebouwen worden afgebroken. De bal ligt nu in het kamp van het college van burgemeester en schepenen.

Lees meer over