Dossier rond aanleg collector in Zoutleeuw eerder gestart dan voorzien

waterzuivering
Eerder dan gepland wil Aquafin een dossier opstarten rond de aanleg van een afvoercollector naar het waterzuiveringsstation in Zoutleeuw. Dat is mogelijk dankzij het optimalisatieprogramma van Vlaams minister Zuhal Demir.

Aquafin heeft, eerder dan voorzien, opdracht gekregen van de Vlaamse Milieu Maatschappij om het dossier rond de aanleg van een collector, die onder meer het afvalwater van Melkwezer naar het rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zoutleeuw moet transporteren op te starten (studiefase). Dat gebeurde in het kader van het optimalisatieprogramma 2021-25, goedgekeurd door Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir op 17 juni 2020.

De stad wenst te participeren in dit dossier door de heraanleg van de Steenweg/Tiensestraat, tot aan de bestaande collector ter hoogte van de ingang van Campus De Vesten, met inbegrip van fietspaden. Een subsidie van het fietsfonds is daarin voorzien.

De samenwerking met Aquafin wordt geregeld in een overeenkomst zoals gebruikelijk. De maatschappij heeft reeds een studiebureau aangesteld voor deze opdracht. Om eenheid in het ontwerp te bewaren, kan de stad voor haar aandeel deze studieopdracht uitbreiden door middel van een addendum aan de overeenkomst van Aquafin. De waterzuiveringsmaatschappij zal fungeren als opdrachtgevend bestuur.

Voor de uitvoering van de werken is er nog geen timing vooropgesteld.

Lees meer over