Veiligere schoolomgeving met dank aan de Vlaamse overheid

schoolomgeving tielt-winge
De schoolomgeving aan de Halensebaan in Tielt-Winge wordt binnenkort verbeterd, tussen de Perklaan en de Glabeeksesteenweg, en dit met financiele steun van minister Lydia Peeters (Open Vld) die er een subisidie voor voorziet. Schepen van Openbare Werken Gunther Clinckx maakt daar dankbaar gebruik van en stelde het college voor om een ontwerper aan te stellen om dit project te realiseren. Er komen ook ingrepen in de Halensebaan, net als in het eerste deel van de Glabbeeksesteenweg.

"In het kader van de week van de valpreventie bezorgde het Dommelhof ons een hele resem van bezorgdheden rondom hun site en wij kunnen alvast tegemoet komen aan een aantal daarvan in de geplande heraanleg van de toegang tot BSGO De Winge", zo legt Clinckx uit. "Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om niet te wachten op de komst van een rioleringsproject om de lamentabele toestand aan te pakken omdat het anders nog veel te lang duurt, bovendien is er dus een alternatieve financiering mogelijk. Wij leggen het aan de eerstkomende gemeenteraad voor, die er dan kan over beraadslagen en stemmen."

De gemeente wil werk maken van meer veiligheid aan alle schoolomgevingen en daarom wordt de variabele zone 30 aan alle scholen ( behalve aan wijkschool Kraasbeek) een permanente zone 30 vanaf 1 oktober 2021. “De gemeenteraad moet hierover nog groen licht geven. Ook de beperking van het tonnage van het doorgaand verkeer op de Tiensesteenweg, tussen de kruispunten met de Leuvensesteenweg en het Gouden Kruispunt, ligt op tafel. De beveiligde schoolomgeving in de Rillaarseweg wordt weldra opgeleverd. Bovendien komen er nog andere maatregelen die de zachte weggebruiker in Tielt-Winge ten goede zullen komen maar daarover volgt later meer nieuws”, besluit Clinckx.

Lees meer over