Brandpreventieadviseur Peter Van Rossum geeft studenten tips voor een brandveilig studentenkot

Brandveilig op kot
Studenten zijn naarstig op zoek naar een studentenkot voor het nieuwe academiejaar. "De studentensteden melden nu al tekorten, er zijn nog amper studentenkoten beschikbaar. Dit tekort kan jammer genoeg lijden tot de verhuur van koten die wettelijk niet in orde zijn met de (brand)veiligheid", zegt Peter Van Rossum van de dienst preventie LeefBrandveilig Oscare vzw.

"Door het gebrek aan studentenkoten duiken ook de malafide kotbazen weer op. Vaak verhuren zij kamers die helemaal niet conform zijn met de brandveiligheid. Een brand kan altijd en overal ontstaan, ook bij studenten. Het is dan ook uitermate belangrijk dat zij beseffen hoe belangrijk voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zijn", zegt Van Rossum, die enkele tips meegeeft. 

Een brandveilig studentenkot

"Rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zorgen er voor dat jij en je kotgenoten, in geval van brand, tijdig de woning kunnen verlaten. Overloop met je kotgenoten de checklist rond de brandveiligheid van je studentenwoning. Vraag aan je kotbaas het brandpreventieverslag. Bij twijfel neem je best contact op met de dienst wonen van de gemeente of met de preventiedienst van je brandweerzone. Je studententijd is namelijk de mooiste tijd van je leven. Laat hem niet in rook opgaan", aldus Van Rossum.

"Zelf kan je ook nagaan of je kot brandveilig is. Je kan er ook voor zorgen dat de risico’s op brand zo klein mogelijk zijn. We denken dat vooral aan het vergeten van de pot op het vuur, de feestjes op kot met kaarsen, de elektrische fiets/step die staat op te laden in de inkomhal, de smartphone die ’s nachts ligt op te laden in bed, enzovoort", zegt Van Rossum. Hij geeft daarom een checklist mee. 

·      Hangen er overal rookmelders?

·      Is er een brandladder aanwezig?

·      Zijn er brandwerende deuren aanwezig?

·      Zijn de trappen minstens 70 centimeter breed?

·      Is er een branddetectiecentrale (drukknoppen en sirene)?

·      Is er veiligheidsverlichting?

·      Hangt er een blusdeken in de keuken?

·      Zijn er brandblussers aanwezig?

·      Zijn de veiligheidsrichtlijnen zichtbaar opgehangen?

·      Heb jij een vluchtplan?

·      Ken jij alle pictogrammen op je kot?

·      Meer tips kan je terugvinden op www.leefbrandveilig.be 

Brandveiligheid begint bij jezelf

"Zelf kan je er ook voor zorgen dat de risico’s op brand zo klein mogelijk zijn. We denken dat vooral aan het vergeten van de pot op het vuur, de feestjes op kot met kaarsen, de elektrische fiets/step die staat op te laden in de inkomhal", aldus Peter Van Rossum, die ook hier nog enkele tips meegeeft.

·      Test en ontstof jij regelmatig de rookmelders op je kot?

·      Is je gang en trappenhal vrij van brandbare voorwerpen?

·      Blijf alert bij het koken en schakel het vuur steeds uit nadien?

·      Schakel een rookmelder nooit uit?

·      Hou een evacuatieoefening met al medekotgenoten

·      Rook niet op je kot

·      Wees alert met kaarsen

·      Laad nooit ’s nachts op

·      Bij brand bel je de hulpdiensten op het nummer 112

Laad nooit ’s nachts op

"Het is geen goed idee om toestellen ’s nachts op te laden. ’s Nachts tijdens je slaap slaapt je neus ook en dan is de kans dat je snel wakker zou worden, van een smeulende smartphone in bed, zeer klein. Maar in principe geldt dit advies voor eender welk elektrisch toestel: als je het ’s nachts niet nodig hebt, trek het dan uit het stopcontact", weet Van Rossum. 

Brandgevaar kan je voorkomen door volgende tips te volgen:

·      Lees de handleiding.

·      Laad steeds overdag op en onder een rookmelder.

·      Laad op op onbrandbaar materiaal en zorg dat het toestel/batterij kan “ademen”.

·      Kan je niet anders dan ’s nachts opladen, zorg er dan voor dat je smartphone niet in je vluchtweg ligt en zorg dat er geen brandbaar materiaal in de buurt is.

·      Trek de lader na gebruik uit het stopcontact.

·      Zorg voor voldoende koeling van de batterij.

·      Controleer regelmatig de batterij en oplaadkabel op beschadigingen.

·      Gebruik steeds kwalitatieve opladers en kabels.

Brandweer

Lees meer over