Soap rond benoeming algemeen directeur in Landen gaat verder

Stadhuis van Landen
De soap rond de benoeming van een algemeen directeur in Landen sleept al aan van voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Op dit ogenblik zijn nog altijd voormalig stadssecretaris Renaat Kamers en voormalig OCMW secretaris Kitty Bottu, kandidaat om vast algemeen directeur te worden. Kitty Bottu is wel benoemd tot waarnemend algemeen directeur. Na de intrekking van een beroep voor de Raad van State, zal de zaak nog langer aanslepen.

De stad besliste om te kiezen tussen de twee bestaande kandidaten en geen externe mensen aan te nemen. Om niet alleen rekening te houden met de staat van verdienste van de kandidaten werd een assessment proef ingevoerd, en daaruit bleek dat geen enkele van beide kandidaten, als het een externe kracht was, in aanmerking zou komen.

De toenmalige meerderheid besliste de kandidaat met de beste score aan te stellen, namelijk Renaat Kamers die al 15 jaar stadsecretaris was, maar voor de verkiezingen kwam er een wisselmeerderheid en Kitty Bottu werd aangesteld tot waarnemend secretaris. De aanstelling tot waarnemend secretaris is al een paar keer ingetrokken door de toezichthoudende overheid, maar telkens opnieuw gebeurde de aanstelling na nieuwe motivatie.

Kitty Bottu trok in beroep bij de Raad van State tegen de vernietiging, maar nu werd dat beroep weer ingetrokken, op basis van het verslag van de auditeur. Er zijn dus nog altijd twee kandidaten voor vaste benoeming, en de gemeenteraad zal de knoop hiervoor moeten doorhakken, tenzij één van de kandidaten zou afhaken. Renaat Kamers is ondertussen algemeen directeur in een mandaatfunctie in Herent voor 8 jaar. Wordt vervolgd …

Lees meer over