7 trage wegen moeten op de schop in Glabbeek

trage weg
Op de gemeenteraad van 9 september gaat de Dorpspartijmeerderheid de gedeeltelijke en volledige afschaffing van de al jaren verdwenen trage wegen nrs. 46, 49, 52, 73, 74, 81 en 82 goedkeuren.

Al deze trage wegen liggen in deelgemeente Zuurbemde en lopen kris kras door het natuurgebied dat in beheer is door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB). De 7 verdwenen trage wegen die we nu grotendeels gaan afschaffen, hebben geen enkele functie meer en ANB maakte eerder al een nieuw functioneel wandelwegennetwerk in dit natuurgebied in Zuurbemde. “Het is op vraag van ANB we ze gaan afschaffen”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “Beleidsmedewerkers van ANB komen op de gemeenteraadszitting hun volledig nieuw functioneel wandelwegennetwerk in Zuurbemde toelichten en motiveren waarom de 7 trage wegen hier geen enkele meerwaarde meer hebben.”

Lees meer over