Net geen 2000 handtekeningen om atletiekpiste van 400 meter te vragen

Petitie

De Diestse Atletiekclub Roba bracht net voor de gemeenteraad in Diest een petitie binnen van net geen 2000 handtekeningen. Ze protesteren hiermee tegen het feit dat het bestuur voor het nieuwe complex in het Warandepark een piste voorziet van 200 meter, volgens de club veel te klein. De meerderheid gaf hen toch geen gelijk.

Een vertegenwoordiging van de atletiekclub zakte af naar de gemeenteraad. Kinderen gaven een brief af en de volwassenen overhandigden een petitie met daarop net geen 2000 handtekeningen, volgens N-VA raadslid Frederik Bonne stond de teller net voor de gemeenteraad op 1958.  Hun doel, de meerderheid overtuigen dat een atletiekpiste, zoals nu voorzien, van 200 meter geen optie is. 

Recent stelde het stadsbestuur een project voor om de Warande-sportsite een nieuw elan te geven. In die zogenaamde ‘projectdefinitie’ (een lastenboek waarmee het bestuur op zoek gaat naar investeerders) stelt men een 200 meter-atletiekpiste voor. “Onwerkbaar”, zegt de Diestse atletiekclub ROBA, die er haar activiteiten heeft en ondertussen meer dan 250 leden telt en nu vreest haar activiteiten uit Diest te moeten verhuizen als het stadsbestuur haar plannen doorzet.

De oppositiepartijen steunen hen en ijveren mee voor een 400 meter lange piste. N-VA diende dan ook een motie in om de stad te vragen de projectdefinitie voorlopig in te trekken tot er meer duidelijkheid is rond de nodige sportinfrastructuur. 

Ook Groen, Vlaams Belang en VOORUIT zijn gewonnen voor dat idee. "Atletiekkampen dreigen weg te vallen. Wij vragen dan ook om opnieuw aan tafel te gaan zitten met de verenigingen en hen echt inspraak te geven", reageerde  VOORUIT raadslid Carina Jankowski op de gemeenteraad.

De meerderheid weigerde de motie te steunen en stemde tegen. "Dit is nu een minimum programma, bedoeling is om later over specifieke noden te praten. De markt moet ons eerst opties bieden en dan kunnen we kijken hoe een en ander werkbaar is. Men zegt ons dat voetbalvelden en een atletiekpiste combineren moeilijk is. Sowieso zal alles niet lukken met name voetbalvelden, een zwembad, tennisvelden en de nodige infrastructuur voor atletiek. We hebben namelijk geen 17.000 vierkante meter beschikbaar om alles te realiseren", legde schepen Rick Brans (Open Diest) op de zitting uit.

Ook burgemeester Christophe De Graef deelt die mening. "Sommige oppositiepartijen zaten 12 jaar in de meerderheid, andere 6 jaar. Al die tijd gebuerde er weinig om de sportinfrastructuur te vernieuwen. Het huidig stadion valt binnenkort in indien we niets ondernemen."

Sowieso staan er nog gesprekken gepland met 26 verenigingen om de toekomst van de sport te bespreken in Diest. 

Lees meer over