Anderhalf miljoen euro extra voor bouw ontmoetingscentrum in Diestse deelgemeente Deurne

Diest

In Diest komt er een nieuw ontmoetingscentrum in deelgemeente Deurne. De stad heeft hiervoor een projectdefinitie en selectieleidraad opgesteld om op zoek te gaan naar een partner voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum. Het budget hiervoor wordt opgetrokken van 3 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro. Als alles mee zit zouden de werken van start gaan in het najaar van 2024. De projectdefinitie en selectieleidraad worden eind november voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

In 2018 werd Atelier Romain aangesteld voor de opmaak van een herinrichtingsplan voor de site SOK in Deurne. Dat plan bevat een ontmoetingscentrum, de gemeentelijke basisschool, een buitenschoolse kinderopvang en voetbalclub SK Deurne. In februari 2020 werd het herinrichtingsplan voorgesteld aan het publiek.

“Het stadsbestuur heeft beslist om deze legislatuur te investeren in de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum, waarin ook de accommodatie voor voetbalclub SK Deurne wordt ondergebracht. Op basis daarvan heeft het bestuur nu een projectdefinitie en selectieleidraad opgesteld om op zoek te gaan naar een partner die het ontwerp en de ontwikkeling op zich zal nemen. Het ontmoetingscentrum zal bestaan uit een polyvalente zaal met uitgeruste keuken en toog, die opgesplitst kan worden in kleinere units. Er komen ook enkele vergaderlokalen en voldoende bergruimte voor de verenigingen”, luidt het bij de stad.

Er wordt ook voorzien in een cafetaria met aparte keuken, die op vooraf bepaalde momenten ook door SK Deurne kan worden gebruikt

Groene bufferzone

Er komt in elk geval ook een groene bufferzone en de stad wil met het project een voorbeeldrol opnemen inzake toegankelijkheid en duurzaamheid. “Daarnaast wordt er ingezet op circulair bouwen met een bewuste keuze voor CLT-bouw (cross-laminated timber), op hernieuwbare energie en een climate responsive-design, en worden regen- en afvalwater zoveel mogelijk gerecupereerd. “

Schepen van Ontmoetingscentra Monique De Dobbeleer (DDS) is alvast blij met het project. “Dit project heeft een meerwaarde voor Deurne: mensen kunnen er elkaar ontmoeten en genieten van de vele activiteiten die er aangeboden worden door de verschillende verenigingen. Een gebouw creëren dat tegemoetkomt aan de noden van een lokale gemeenschap, daarvoor engageer je je in de politiek.”

Ook schepen van Duurzaamheid en Sport Rick Brans (Open Diest) ziet heil in het project en vindt de factoren duurzaamheid en milieubewustheid belangrijk “Met de realisatie van dit gebouw willen we onze voorbeeldrol als stad op dat vlak waarmaken. Daarnaast is het enorm belangrijk dat er in elke gemeente voldoende ruimte is om te sporten en te bewegen. De voorziene accommodatie voor voetbal past dan ook perfect in het bredere plaatje van hun samenwerking en het delen van de (sport)infrastructuur.”

Anderhalf miljoen euro extra uitgetrokken

Om het project te realiseren, wordt het voorziene budget van 3 miljoen euro opgetrokken naar 4,5 miljoen euro. Het project zal in de markt worden gezet als een DBm-project, dat staat voor Design Build Maintenance, in gewone taal wil dat zeggen dat het ontwerp, de bouw en een deel van het onderhoud van het gebouw in één enkel contract worden aanbesteed en toevertrouwd aan één marktpartij.

De stad streeft ernaar het dossier te gunnen in het najaar van 2023. Rekening houdende met de tijd nodig voor de ontwerpfase en de procedure voor de omgevingsvergunning hoopt het bestuur om uiterlijk in het najaar van 2024 van start te gaan met de werken. De uitvoeringstermijn van de eigenlijke werken wordt geschat op anderhalf jaar.

De projectdefinitie en selectieleidraad worden eind november ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees meer over