Agenten aan de drugs in politiezone Demerdal? Parket voert een onderzoek

Zelf achter dieven aan op Oude Markt

De politiezone Demerdal, waar de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem deel van uitmaken, is in opspraak gekomen. Maximaal zeven agenten van de zone zouden ervan verdacht worden drugs te gebruiken én te verhandelen. Dat melden VTM NIEUWS en HLN. Persverantwoordelijke Julie Plevoets van het Leuvense parket bevestigde ons dat er een opsporingsonderzoek loopt over de mogelijke betrokkenheid van een aantal agenten die inbreuken zouden gepleegd hebben inzake de drugswetgeving. 

Volgens VTM NIEUWS en HLN zouden er al langer geruchten de ronde doen over druggebruik binnen de politiezone Demerdal. Die geruchten bereikten uiteindelijk ook het parket van Leuven, dat nu een onderzoek is gestart naar inbreuken op de drugwetgeving binnen PZ Demerdal.

Volgens de geruchten zouden zeven agenten drugs, waaronder cocaïne, gebruiken en dealen. Veel wil het parket momenteel nog niet kwijt over de feiten, enkel dat het een opsporingsonderzoek heeft lopen. Dat gaat na of er wel degelijk strafbare feiten zijn gepleegd of niet. "“Het aantal politiemensen kan niet bevestigd worden noch of ze effectief zouden betrokken zijn. Dit gaat moeten onderzocht worden", gaat Plevoets verder.

Volgens VTM NIEUWS zou voorlopig nog geen enkele agent geschorst zijn. Pas na het onderzoek van het parket wordt beslist of er een tuchtonderzoek wordt opgestart.

"Zodra wij door het parket op de hoogte worden gebracht, zullen we het politiecollege samenroepen en in eer en geweten hierover vergaderen", zegt burgemeester Christophe Degraef (Open Diest) ons nog. 

In politiekringen vrezen ze voor een foute indruk van het politiekorps in zijn geheel. "De eventuele rotte appels moeten er in elk geval uit, maar zelfs al zou het kloppen, dan nog wil dat niet zeggen dat we hier allemaal deel aan hebben. Het zou jammer zijn indien dit de perceptie wordt van het publiek."

Lees meer over